Seminarie Sportinfrastructuur op 19 september te Eksel

We don’t want to tell our dreams, we want to show them! – Cristiano Ronaldo

Sportieve ambities zijn vaak hoog, torenhoog ... maar stoten desalniettemin ook op een aantal juridische en financiële grenzen.

Seminarie Sportinfrastructuur op 19 september te Eksel
  • u wenst uw terrein ter beschikking te stellen aan een sportvereniging, maar werkt u dan best met een erfpachtrecht, een domeinconcessie, een opstalrecht, verhuur met of zonder btw-optie,... ?

Of begeeft u zich richting het woelig water van de overheidsopdrachten, concessies, ... ?

  • u denkt aan de ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark, maar kan u als bestuur zomaar willekeurig rechten toekennen aan bepaalde verenigingen?

Een strategische marktbevraging, een één-op-één motivatie of toch maar de piste van het unsolicited proposal ?

  • het contractueel kader van uw sportinfrastructuur is een historische wirwar (de klassieke overeenkomsten bestendig gebruik) en u wil realistisch toewerken naar een overzichtelijke beslissingsboom voor een realistisch contractmanagement.
  • u hebt zonet een subsidie (Sport Vlaanderen, DBFMO, ...) binnengerijfd of kijkt reikhalzend uit naar een volgende call, maar waar moet u dan rekening mee houden ?
  • u wenst een investeringssubsidie toe te kennen aan een lokale sportclub, die vervolgens zelf instaat voor het realiseren van een nieuw(e) kantine, kunstgrasveld,... al dan niet na het verlenen van een zakelijk recht? Waar moet u op letten bij het toekennen van dergelijke subsidies?
  • kan een fiscale optimalisatie uw project toch realistisch(er) maken ? Hoe kan infrastructuur btw-neutraal worden terbeschikking gesteld? Op welke manier kan worden gebruik gemaakt van het btw-statuut van de sportclub? Kan een AGB nog een rol spelen?
  • hoe integreert u duurzame ambities (gemeenschappelijk gebruik kantines, circulaire sporthal, ...) ?

Voormelde is maar een greep uit de vele juridische problematieken die wij in sport-gerelateerde context zien terugkomen.

Op 19 en 21 september 2023 organiseren wij een seminarie dat al uw sport-gerelateerde vragen wenst te beantwoorden.

Er is uiteraard mogelijkheid tot vraagstelling gedurende de presentaties, alsook op de aansluitende champagne-receptie.

Hieronder kan u zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Met sportieve groeten en hopelijk tot dan!