NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op dinsdag 2 juni 2020 te Gent

Vanden Broele organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op dinsdag 2 juni 2020 te Gent over het onderwerp "Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 - De procedures en rechtspraak voor contractanten en statutairen haarfijn doorgelicht" met als gastspreekster Gitte laenen, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.

NIEUWE DATUM! Tucht- en ontslagrecht in gemeenten anno 2020 op dinsdag 2 juni 2020 te Gent

Over het onderscheid tussen contractanten en statutairen is al flink wat inkt gevloeid. Het Vlaams regeerakkoord kondigt ook aan dat er verder onderzocht zal worden om de verschillen tussen beide types tewerkstelling weg te werken. Ondertussen hebben lokale besturen hun eigen voorkeuren en historische regels, en blijken tucht- en ontslagprocedures niet altijd even eenvoudig te beheersen...

Tijdens deze opleiding worden eerst en vooral de verschillen tussen contractuelen en statutairen glashelder op een rijtje gezet.

Aansluitend wordt dieper ingegaan op de tuchtprocedure of sanctiemogelijkheden en ontslagregeling, telkens met oog voor de juridische evoluties en recente rechtspraak specifieke van toepassing op contractanten en statutairen.

De sprekers beperken zich niet tot de wettelijke bepalingen an sich: tijdens de opleiding wordt ook uitgelegd hoe men in specifieke situaties het tuchttraject sluitend kan voorbereiden zodat het bestuur de bestaande rechtsmiddelen gepast en billijk kan toepassen.

Programma

08.45u Onthaal en registratie van de deelnemers
09.00u Contractanten en statutairen: een vergelijking
10.15u Koffiepauze
10.30u Sanctie- en ontslagmogelijkheden voor contractanten (incl. recente rechtspraak)
12.15u Lunch
13.15u De tuchtprocedure voor statutairen: juridisch kader
14.15u Proactief handelen: lessen uit het verleden, garanties voor de toekomst
14.45u Koffiepauze
15.00u Workshop omtrent tuchtcases voor statutairen
15.45u Recente rechtspraak van de Beroepscommissie
16.45u Einde

Prijs

- Per deelnemer: € 225,00 (incl. BTW)
- Voor de tweede inschrijving van hetzelfde bestuur: € 175 (incl. BTW)

Inschrijven

Schrijf u hier in!

Boek

Maureen Landtsheere, Franky Blomme & Kenneth Gijsel

Publicatie: De tuchtprocedure in lokale besturen

De tuchtreglementering voor statutaire en contractuele personeelsleden

Deze handige gids schept duidelijkheid over het stapsgewijs verloop van de volledige tuchtprocedure die volgens de regels van het Decreet lokaal bestuur tegen statutaire personeelsleden kan worden opgestart. Ook de procedure voor contractanten wordt uit de doeken gedaan, met oog voor alle recente evoluties op vlak van wetgeving en rechtspraak.

Meer info vindt u hier.

Boekprijs: €95,00

Doelgroep
Algemeen directeurs, adjunct-algemeendirecteurs, diensthoofden personeel, juridische medewerkers persooneelsdienst en juristen arbeidsrecht
Datum
02/06/2020
Tijdstip
08.45u - 16.45u (Onthaal vanaf 08.45u)
Locatie
Holiday Inn Gent Expo - Maaltekouter 3, 9051 Gent