Studiedag toekomst publieke zorg verzekerd?

Reeds vele jaren bieden lokale besturen een breed spectrum aan zorgdiensten aan die inspelen op de lokale noden en behoeften.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen: patiënten, bewoners en cliënten worden steeds kritischer; zorgaanbieders moeten meer en meer transparant zijn; ze moeten werken aan innovatie en moeten de zorgdiensten zo efficiënt mogelijk organiseren.

Studiedag toekomst publieke zorg verzekerd?

Deze uitdagingen, financieel moeilijke tijden, de krapte op de arbeidsmarkt en het voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen stimuleren om op zoek te gaan naar andere organisatiemodellen.

  • Zijn het zorgbedrijf of de welzijnsvereniging hét antwoord voor een sterk lokaal ouderenbeleid en garanderen zij een betere toegankelijkheid?
  • Zijn het zorgbedrijf of de welzijnsvereniging een voorwaarde voor modernisering, rentabiliteitsverhoging en kwaliteitsbehoud van publieke zorg?
  • Geven het zorgbedrijf of de welzijnsvereniging een betere plaats aan de zorgexploitatie in het eengemaakte lokaal bestuur?
  • Wat werkt en wat niet?

Vadoz, de Vereniging van Algemeen Directeurs van de Openbare Zorgverenigingen, in samenwerking met GD&A Advocaten, maakt een stand van zaken op, evalueert en inspireert.

Voor wie?
Indien u een bestaande werking van een welzijnsvereniging wil optimaliseren of mocht u de stap naar verzelfstandiging van uw zorgexploitatie willen onderzoeken is deze studiedag een absolute aanrader!

Inschrijven