Studienamiddag: Tussen droom en daad. OCMW's en zorg na de hervorming van het Decreet Lokaal Bestuur. Fiat lux!

VOS VB organiseert in samenwerking met GD&A Advocaten een studienamiddag op donderdag 19 september 2019 te Scherpenheuvel.

Studienamiddag: Tussen droom en daad. OCMW

In 2014 sprak het Vlaams Regeerakkoord nog over een volledige inkanteling van het OCMW in de Gemeente en werden in diverse Gemeenten zorgdiensten en het patrimonium van OCMW's in het spreekwoordelijke uitstalraam gezet. De omwenteling bleek, wanneer het stof in 2018 was gaan liggen met de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, toch niet zo Copernicaans nu het OCMW als aparte rechtspersoon, weliswaar maximaal op de Gemeente afgestemd, bleef bestaan.

Wij maken de stand van zaken op. Komt de gerealiseerde hervorming tegemoet aan de hoge verwachtingen en de noden in het sociale werkveld? Is er nu sprake van efficiëntiewinsten of niet? Hoe zit het met de zorgdiensten? Welk zijn de mogelijkheden tot publieke verzelfstandiging of samenwerking? Is er ondertussen sprake van een privatiseringsgolf in de Zorg? Waar zitten de wolfsijzers en de schietgeweren, Wat werkt en wat werkt niet?

VOS VB, in samenwerking met GD&A Advocaten, laat hierover zijn gebald en to the point licht schijnen op donderdag 19 september 2019.

Programma

12.00u-12.30u
Ontvangst

12.30u-12.45u
Eerste ervaringen met het DLB en zijn doelstellingen. Koen Wuyts Algemeen directeur, Zorg Leuven

12.45u-13.10u
Samenwerking in de woonzorg - doel of middel? Enkele aandachtspunten vanuit het gezichtspunt van een zorgbedrijf. Bart Michielsen, Zorggroep Orion

13.10u-13.30u
De kijk van de private partner op samenwerking in de zorg. Patrick Vyncke, Zorgnet-Icuro

13.30u-13.50u
De zorgzame zoektocht naar contractspartners ... en wat met de regelgeving overheidsopdrachten. Gitte Laenen, GD&A

13.50u-14.10u
De fiscus en overheidsinitiatieven in de zorg. Steven Michiels, GD&A

*** Pauze ***

14.30u-14.55u
Een KPI Cockpit woonzorg voor lokale directeurs. Rudy Veekhoven, Optimum C.

14.55u-15.20u
Het DLB en de vernieuwde relatie tussen Gemeente en OCMW Een juridische walk in the park? Het kluwen van delegaties, beheersovereenkomsten, privacy en GDPR. Jonas De Wit / Willem Mariën / Wouter Rubens, GD&A

15.20u-15.45u
De cijfertjes. Efficiëntiewinsten of what's in a name Bert Gijsels, BDO

15.45u-16.15u
Het verzelfstandiging - en samenwerkingskader geëvalueerd. Rapport over het rapport en juridische aanbevelingen. Cies Gysen, Stéphanie Taelemans, Geert Claes, GD&A en BDO

16.15u-16.30u
Slotwoord een evaluatie VOS VB. Jan Maessen, A-AD Stad Aarschot

*** Champagnereceptie en netwerkmoment tot 18.00 uur. ***

Bevestig uw deelname, uiterlijk tot 13 september, via e-mail aan studiedagen@gdena-advocaten.be

Inschrijving bevestigd na overschrijving van €90 per deelnemende persoon op rekeningnummer van
VOS VB: BE076 511 6321 8266

Heel graag tot dan!