GD&A Webinar on demand: Up-to-date met Overheidsopdrachten: Nieuwigheden 2023 - 2024

Binnen dit webinar gaven wij u een grondig overzicht en analyse van alle wijzigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden inzake de wetgeving rond overheidsopdrachten.

GD&A Webinar on demand: Up-to-date met Overheidsopdrachten: Nieuwigheden 2023 - 2024

De wetgever heeft in 2023 en 2024 niet stilgezeten, waardoor de regelgeving met betrekking tot overheidsopdrachten diverse wijzigingen heeft ondergaan, zoals de borgtocht, voorschotten en verschillende rapportageverplichtingen. Dit webinar biedt een grondig overzicht en analyse van alle wijzigingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan toekomstige wijzigingen waar de wetgever momenteel aan werkt. Kortom, het is het ideale moment om via een verhelderend, leerzaam en praktisch webinar weer volledig up-to-date te zijn met de regelgeving omtrent overheidsopdrachten.