Werken bij GD&A Advocaten

Een carrière bij GD&A: topkennis zonder wolligheid, dicht bij de klant.

Werken in alle zelfstandigheid
in een kantoor dat er staat als een solidair blok

Ben je een gedreven advocaat die voor het volle pond gaat voor perfecte expertise in het vakgebied. Hecht je belang aan uitdagende dossiers met maatschappelijk belang. Vind je het ook belangrijk om op termijn te kunnen groeien door het opnemen van uitdagende verantwoordelijkheden in het kantoor.

Wil je volop de kaart van de zelfstandigheid als advocaat trekken. Kom je tot je recht in een kantoor met een minimum aan hiërarchie maar een maximum aan verantwoordelijkheid.

Overweeg dan zeker om een verkennend gesprek aan te vragen met een vennoot of departementshoofd. Zo kunnen we persoonlijk toelichten wat GD&A is (en wat we niet zijn).

Garantie op ontplooiingskansen.

GD&A-medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van individuele capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat advocaten (stagiairs) bij de start van hun loopbaan volop inzetten op kennisverwerving in de domeinen waar wij actief zijn. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten, waarvan een aantal ook academisch actief is. Vanaf de start nemen wij stagiairs mee in het échte advocatenwerk met zinvol werk in onze dossiers én contact met onze cliënten.

Na kennis komt kunde

Vanuit onze basiswaarden vrijheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is het ons engagement om de collega’s, die voor een carrièrestart bij GD&A Advocaten kiezen, na 3 – 5 jaar af te leveren als topprofessionals in de advocatuur met reële keuzemogelijkheden. Uiteraard hopen wij op dat ogenblik dat de betrokkene ervoor kiest langer structureel met GD&A samen te werken, maar dit dan in het kader van een echt vrije keuze, nadat men geworden is wie men is.

Kennis is oneindig. Kunde wordt beloond.

GD&A biedt de ruimte voor het volgen van opleidingen en seminaries. GD&A Advocaten biedt een prestatiegericht, competitief vergoedingssysteem met reële doorgroeimogelijkheden.Wij streven er naar om voor al onze medewerkers een vergoeding uit te werken die de vergelijking van het marktgemiddelde doorstaat d.m.v. een voortdurende benchmark.
We engageren ons om voor medewerkers die essentieel zijn voor kwaliteit en groei van de organisatie een vergoeding uit te werken die zich kan meten met de beteren van de markt.

Voldoening gaat verder dan de bankrekening.

Voor alle medewerkers creëren wij werkomstandigheden die motiverend zijn en persoonlijke voldoening schenken. We waken over een solidair samenwerkingsverband met een minimum aan hiërarchie, met krachtige informele relaties en een maximum aan zelfstandigheid.