Webinars

Schrijf je nu in voor onze webinars!
Past de datum niet? Dan kan je het webinar later bekijken op een tijdstip dat voor jou past.
Je ontvangt na de live uitzending een link naar het on demand webinar. Deze blijft voor onbeperkte duur beschikbaar.

  • Per webinar, per deelnemer €50 incl. BTW
  • Jaarabonnement (= ca. 12 webinars) aan €549 incl. BTW voor max. 10 deelnemers per webinar. Klik hieronder op de link!
Neem voordelig webinar abonnement
GD&A webinar on demand: "De goede overheidsbestuurder: de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext" (uitgezonden op 16 december 2021)
16/12
GD&A webinar on demand: "De goede overheidsbestuurder: de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext" (uitgezonden op 16 december 2021)
Tijdens het webinar zullen de rechten, de plichten, de verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde aansprakelijkheden van de bestuurder worden toeg...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Bootcamp procedure gemeentebelastingen" (uitgezonden op 18 november 2021)
18/11
GD&A webinar on demand: "Bootcamp procedure gemeentebelastingen" (uitgezonden op 18 november 2021)
GD&A Advocaten organiseert met dit "bootcamp" een basiscursus procedure gemeentebelastingen.
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Actualia vastgoedrecht" (uitgezonden op 28 oktober 2021)
28/10
GD&A webinar on demand: "Actualia vastgoedrecht" (uitgezonden op 28 oktober 2021)
Binnen dit webinar geven wij graag een samenvatting van de voornaamste juridische actualia binnen het vastgoedlandschap, met bijzondere aandacht vo...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Actiemiddelen in hoofde van de aanbesteder: een lege doos?" (uitgezonden op 18 augustus 2021)
18/08
GD&A webinar on demand: "Actiemiddelen in hoofde van de aanbesteder: een lege doos?" (uitgezonden op 18 augustus 2021)
Tijdens deze sessie gaan we na welke wettelijke actiemiddelen een aanbesteder heeft en in welke mate deze effectief kunnen worden aangewend / ingezet.
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Bestuurlijke handhaving" (uitgezonden op 27 juli 2021)
27/07
GD&A webinar on demand: "Bestuurlijke handhaving" (uitgezonden op 27 juli 2021)
Binnen deze sessie worden de basisprincipes uiteengezet om tot een correcte besluitvorming te komen. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden en me...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Info en inschrijven
GD&A Webinar on demand: "Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen" (uitgezonden op 17 juni 2021)
17/06
GD&A Webinar on demand: "Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen" (uitgezonden op 17 juni 2021)
Handhaving is het sluitstuk van het omgevingsrecht, zonder een effectief optreden tegen stedenbouwkundige misdrijven blijft het beleid omtrent ruim...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Eerste hulp bij een datalek: draaiboek" (uitgezonden op 27 mei 2021)
27/05
GD&A webinar on demand: "Eerste hulp bij een datalek: draaiboek" (uitgezonden op 27 mei 2021)
Doel van deze opleiding bestaat erin (het belang van-) datalekken te leren identificeren én aan de hand van een draaiboek de verschillende stappen ...
voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Fiscale aspecten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB" (uitgezonden op 22 april 2021)
22/04
GD&A webinar on demand: "Fiscale aspecten van stadsontwikkelings- en vastgoedactiviteiten in een AGB" (uitgezonden op 22 april 2021)
GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de fiscale gevolgen van het opstarten van stadsontwikkelings- en vastgoedac...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen handhaving (deel 2)" (uitgezonden op 25 maart 2021)
25/03
GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen handhaving (deel 2)" (uitgezonden op 25 maart 2021)
Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de nieuwe mogelijkheden om handhavend op te treden te doorlopen, vanuit de inval...
voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen draaiboek rooilijnprocedure (deel 1)" (uitgezonden op 25 februari 2021)
25/02
GD&A webinar on demand: "Decreet Gemeentewegen draaiboek rooilijnprocedure (deel 1)" (uitgezonden op 25 februari 2021)
Doel van deze opleiding bestaat erin aan de hand van een draaiboek de administratieve rooilijn-/opheffingsprocedure te doorlopen, vanuit de invalsh...
voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Gemeentelijke leegstandsheffingen" (uitgezonden op 21 januari 2021)
21/01
GD&A webinar on demand: "Gemeentelijke leegstandsheffingen" (uitgezonden op 21 januari 2021)
GD&A Advocaten geeft in deze opleiding een overzichtelijk beeld van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstandsheffingen op geme...
Voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Het nieuwe goederenrecht een zegen voor de vastgoedpraktijk of een maat voor niets?" (uitgezonden op 10 december 2021)
10/12
GD&A webinar on demand: "Het nieuwe goederenrecht een zegen voor de vastgoedpraktijk of een maat voor niets?" (uitgezonden op 10 december 2021)
Binnen deze webinar gaan wij met u in op de verschillende wijzigingen van Boek III uit het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met bijzondere aandacht voor d...
Voor medewerkers van lokale besturen en vastgoedprofessionals
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "6% btw op schoolgebouwen" (uitgezonden op 22 oktober 2020)
22/10
GD&A webinar on demand: "6% btw op schoolgebouwen" (uitgezonden op 22 oktober 2020)
Sinds 2016 kunnen schoolgebouwen worden opgericht aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Hoewel dit op het eerste zicht een eenvoudige regeling betre...
Onderwijsinstellingen en lokale besturen
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "Fiscale corona-maatregelen autonome gemeentebedrijven" (uitgezonden op 24 augustus 2020)
24/08
GD&A webinar on demand: "Fiscale corona-maatregelen autonome gemeentebedrijven" (uitgezonden op 24 augustus 2020)
Tijdens dit gratis webinar geeft GD&A Advocaten toelichting bij de impact van de verplichte sluiting van vrijetijdsinfrastructuur op het winsto...
lokale besturen en gemeentelijke mandatarissen.
Info en inschrijven
GD&A gratis webinar: "Het (nieuwe) W.V.V. en publiekrechtelijke rechtspersonen: de dwingende bepalingen" (uitgezonden op 28 april 2020)
28/04
GD&A gratis webinar: "Het (nieuwe) W.V.V. en publiekrechtelijke rechtspersonen: de dwingende bepalingen" (uitgezonden op 28 april 2020)
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A gratis webinar: "​Het gemeentelijk handhavingsplan als noodzakelijk sluitstuk van een compleet omgevingsbeleid" (uitgezonden op 23 april 2020)
23/04
GD&A gratis webinar: "​Het gemeentelijk handhavingsplan als noodzakelijk sluitstuk van een compleet omgevingsbeleid" (uitgezonden op 23 april 2020)
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A gratis webinar: "Gegevensbescherming in de praktijk van overheidsopdrachten" (uitgezonden op 9 april 2020)
09/04
GD&A gratis webinar: "Gegevensbescherming in de praktijk van overheidsopdrachten" (uitgezonden op 9 april 2020)
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A gratis webinar: "Draaiboek onteigening - bestuurlijke fase" (uitgezonden op 2 april 2020)
02/04
GD&A gratis webinar: "Draaiboek onteigening - bestuurlijke fase" (uitgezonden op 2 april 2020)
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen.
Info en inschrijven

Meest recente webinars

GD&A Webinar op dinsdag 30 mei: "Btw en wegeniswerken"
30/05
GD&A Webinar op dinsdag 30 mei: "Btw en wegeniswerken"
Lokale besturen worden vaak met diverse btw-vragen geconfronteerd bij wegeniswerken. GD&A Advocaten wil met dit webinar inzicht verschaffen in ...
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Info volgt later

GD&A Webinar op donderdag 27 april "Samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie: gedwarsboomd door de GDPR?"
27/04
GD&A Webinar op donderdag 27 april "Samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie: gedwarsboomd door de GDPR?"
De laatste jaren duiken er steeds meer (multidisciplinaire) samenwerkingen op tussen lokale besturen en andere partners, met oog op preventie van o...
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Info en inschrijven
GD&A webinar on demand: "De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen" (uitgezonden op 24 maart 2023)
24/03
GD&A webinar on demand: "De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen" (uitgezonden op 24 maart 2023)
Op 1 januari 2023 trad de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen in werking, dit in navolging van de renovatieverplichting voor niet-resi...
Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.
Info en inschrijven

Meer info over het GD&A Webinar Abonnement

Disciplina vitae scipio

GD&A Advocaten mocht sinds het voorjaar 2020 reeds méér dan 900 unieke deelnemers begroeten in het kader van de door ons kantoor georganiseerde webinars. We blijven met dit populaire, flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart trekken van kennisdeling met de lokale besturen.

Om de trouwe deelnemers aan de webinars te honoreren, heeft GD&A in 2023 opnieuw een voordelige abonnementsformule uitgewerkt. Voor een bedrag van 549 EUR incl. btw kan uw bestuur (gemeente, OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten samen) aan alle webinars van 2023 deelnemen (tot 10 deelnemers per webinar). Deze formule is veel voordeliger dan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per webinar per deelnemer. Uw bestuur betaalt op deze wijze minder dan 10% van de prijs voor de afzonderlijke (minimaal gegarandeerde) 12 webinars voor 10 personen.

Natuurlijk wil u graag weten welke webinars er in 2023 op het programma staan. We streven naar ca. 12 webinars gelijkmatig verspreid over het jaar. Ook wat betreft de thema’s streven we naar een degelijke spreiding zodat alle interessegebieden voor lokale besturen aan bod komen: fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, gemeentewegen, personeel, vennootschaps- en verenigingsrecht, verzelfstandiging, vastgoedrecht, …

De volgende 12 maanden worden webinars georganiseerd rond volgende thema’s (niet in chronologische volgorde):

Past de datum van het live webinar u niet?
Geen probleem, want de webinars zijn achterafon demand te herbekijken.

Meer info over webinars?

Contacteer steven Michiels