2024 - Michel Deveen - Vuurvogels

GD&A Advocaten en curator Johan De Fré nodigen u op dinsdag 30 april 2024 of woensdag 1 mei 2024 uit op een exclusieve kunsthappening in ons kantoor te Lokeren ten voordele van VZW Wieder, een Brugse erkende vereniging waar armen het woord nemen. Centraal staan bij vzw Wieder de kwetsbare burgers zelf. Dit helemaal in lijn met het concept van de menselijke waardigheid om personen in armoede te behandelen als autonome burgers met het nodige respect voor hun recht om eigen beslissingen te nemen. Vzw Wieder werkt uitgebreid samen met kwetsbare burgers rond grondrechten.

Armoede is in onze rijke samenleving immers onaanvaardbaar. De idee dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en de hieruit voortvloeiende mensenrechten vormen sedert de ratificatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de basis voor de ordening van onze westerse samenleving. De realiteit leert echter dat menselijke waardigheid en mensenrechten geen fait accompli zijn. Wanneer wij de armoedeproblematiek overschouwen is de aantasting van de menselijke waardigheid nog steeds frappant! Sociale, psychologische en financiële drempels creëren een onoverbrugbare kloof voor kwetsbare mensen. Kwetsbare burgers worden meer dan anderen geconfronteerd met slechte gezondheid, gebrek aan toegang tot onderwijs en cultuur, werkloosheid, gebrek aan woongelegenheid, emotioneel isolement of geestesziekte. Hier wil GD&A Advocaten als public minded professionals samen met VZW De Wieder en andere organisaties ter bestrijding van armoede iets aan doen.

Op dit event in netwerkcontext worden de foto’s van de tentoonstelling VUURVOGELS van de hand van gerenommeerd fotograaf Michel Deveen verkocht.

VUURVOGELS bevat een prachtige selectie van zwart-wit portretten van “menselijke vogels”. De vleugels staan symbool voor een vrij leven en wilskracht. Deveens werken tonen de emoties en signalen op zijn puurst. Zijn werk kenmerkt zich door zijn passie voor mensen en door de gedrevenheid om samen te gaan voor een warmere samenleving.

Deze volledige tentoonstelling werd in 2023 aangekocht door GD&A Advocaten ter ondersteuning van VZW De Wieder, dit ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. De individuele foto’s zullen nu apart verkocht worden. Daarnaast zullen de initiatieven van VZW De Wieder bijkomend onder de aandacht gebracht worden.

Programma dinsdag 30 april 2024:

15.00u Ontvangst met Champagne en hapjes – bezichtiging van de werken in aanwezigheid van Michel Deveen en Johan De Fré

16.30u-17.00u Toespraken vertegenwoordigers Stad Lokeren/groep Brugge/VZW De Wieder en Johanna-Charlotte Devogelaere en Cies Gysen GD&A advocaten

17.00u-18.00u Champagne- en wijntasting, en mogelijkheid uitbrengen biedingen

Programma woensdag 1 mei 2024

12.00u – 17.00u Ontvangst met Champagne - doorlopende mogelijkheid tot bezichtiging en uitbrengen biedingen

17.00u Toewijzing werken

Wij hopen u te mogen ontvangen en danken u alvast voor uw steun.

Graag een seintje voor 22 april 2024 via dominique.vanassche@gdena-advocaten.be.


“While poverty persists, there is no true freedom.” Nelson Mandela