Door of over de muur voor uw bestuur!

De overvloed aan regelgeving bemoeilijkt het investeringsbeleid van elk bestuur ingrijpend en ook de strenge Europese begrotingsregels kunnen een remmende factor uitmaken. De beleidsverantwoordelijken zien voor de realisatie van hun toekomstplannen al gauw hoge muren opdoemen. Maar met een grondige kennis van het wetgevend kader én out of the boxcreativiteit wil GD&A beleidsmakers en hun administraties bijstaan om die muren te slopen.

Stil zitten of slim investeren?

Onweerswolken doemen al enige tijd op. Investeringen lopen de laatste jaren fors terug. Van meer dan 3 miljard in 2012 naar 864 miljoen in 2019. En ook de volgende jaren beloven niet veel goeds.

De implicatie van stabiliteitspacten, ESR en de vertaling hiervan in de door het Vlaams Gewest opgelegde beleids-en beheerscyclus (BBC) zorgt de facto voor een lokale investeringsstop, zo wordt beweerd.

De Europese begrotingsnormen zijn uiteraard geen nieuw gegeven. De Maastrichtnorm, het Stabiliteits- en groeipact en het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur binnen de Europese en Monetaire Unie, met daarin een beperking van de financieringsbehoefte tot 3% van het bbp en de schuld tot 60% van het bbp, klinken bekend in de oren.

Echter, de nood aan lokale- overheidsinvesteringen lenigen en tegelijk de overheidsfinanciën bewaken, hoeft geen paradox te zijn. Ook de Europese Commissie en de Nationale Bank van België beginnen dit nu in te zien.

Problemen worden kansen.

Er zijn broodnodige investering in te doen in wegenonderhoud, woonzorg, energie, duurzaamheid, afvalwaterinfrastructuur, smart cities, circulaire economie, sociale en andere woningen,… . Deze lokale investeringen zijn een zegen voor plaatselijke arbeidskrachten en ondernemingen en zij zijn onontbeerlijk als multiplicator en voor structurele groei.

Aangezien de regelgeving niet snel zal wijzigen dienen de plannen zoveel mogelijk als ESR-neutraal opgemaakt te worden. Bijvoorbeeld door investeringen te laten uitvoeren door ESR-neutrale entiteiten of door risico-overdracht middels PPS-contracten.

En ook de privacywaakhond kijkt naar uw plannen.

De GDPR speeltijd voorbij. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal dra een tandje zal bijsteken om de naleving van de Europese Privacyregels (GDPR) te verzekeren. Boetes en corrigerende maatregelen als stok achter de deur zijn aangekondigd.

Bij een meerderheid van de lokale besturen blijkt een correcte privacy- en cookieverklaring te ontbreken en quasi geen enkele van de lokale besturen blijkt de nieuwe regelgeving inzake de protocollen voor gegevensuitwisseling correct in acht te nemen

Het lokaal bestuur: Een performante organisatie in verandering.

Ondertussen moet uw lokaal bestuur zich onder financieel en economisch moeilijke omstandigheden heruitvinden en zich gaan hertekenen tot een efficiënte en performante organisatie die haar dienstverlening koppelt aan de juiste schaal. De maximale integratie van het OCMW in de Gemeente, het hernieuwen of stopzetten van intergemeentelijke samenwerkingen, regionale samenwerkingsverbanden, publiek-private samenwerkingen, een verzelfstandiging of afstoting van concurrentiële diensten, fusies en het betrekken van burgers middels cocreatie of the right to challenge gaan de dienst van de aflopende en volgende legislatuur uitmaken. Ingenium mala saepe movent!

GD&A advocaten staat met bewezen expertise tot uw dienst

om op een innovatieve manier deze lonende menigvuldige denkoefeningen met u te maken.