Abonnement GD&A webinars 2024

20 maart 2024

Sinds we met webinars zijn gestart 4 jaar geleden, hebben intussen méér dan 2.000 unieke inschrijvers deelgenomen aan één of meerdere door ons kantoor georganiseerde webinars. Een schot in de roos. We blijven met dit populaire, flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart trekken van kennisdeling met de lokale besturen.

Na enkele succesvolle fysieke opleidingen in het eerste kwartaal van 2024 gaan we opnieuw van start met onze webinars. Ook dit jaar biedt GD&A een voordelige abonnementsformule aan.

Voor een bedrag van 549 EUR incl. btw kan uw bestuur (gemeente, OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten samen) opnieuw aan alle webinars van 2024 deelnemen (tot 10 deelnemers per webinar). Deze formule is veel voordeliger dan het gebruikelijk tarief van 50 EUR per webinar per deelnemer. Uw bestuur betaalt op deze wijze minder dan 10% van de prijs voor de afzonderlijke (minimaal gegarandeerde) 10 webinars voor 10 personen.

Natuurlijk wil u graag weten welke webinars er in 2024 op het programma staan. We streven naar minimaal 10 webinars gelijkmatig verspreid over het jaar. Ook wat betreft de thema’s streven we naar een degelijke spreiding zodat alle interessegebieden voor lokale besturen aan bod komen: fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, gemeentewegen, personeel, vennootschaps- en verenigingsrecht, verzelfstandiging, vastgoedrecht, …

Volgende onderwerpen staan alvast op het programma:

Bekijk onze webinar-pagina voor inschrijvingen en verdere info

In de loop van 2024 kunnen onder meer volgende thema’s aan bod komen (niet in chronologische volgorde):

 • De conciërgeovereenkomst
 • Overheidsopdracht versus subsidie: Dansen op een slappe koord?
 • Hoe stem je violen? Een praktijkgids onderhandelen bij overheidsopdrachten en concessies.
 • Een zorgenkind in een snel veranderend landschap: aanbesteden in de zorgsector
 • Het prijs- of kostenonderzoek: de puntjes op de i gezet.
 • Verlaagde btw-tarieven voor lokale besturen in functie van betaalbaar wonen
 • Arbeidstijd in uw bestuur: een blik op de praktijk
 • Langdurige ziekte bij uw personeel: do’s en dont’s
 • Eén jaar het Ontslagdecreet: een stand van zaken en overzicht rechtspraak
 • Discriminatie op de werkvloer anno 2024: de passe-partout voor de werknemer?
 • De zorg voor het klimaat (de klimaattoets) in overheidsbeslissingen (RUP’s, vergunningen) en de mogelijks eraan gekoppelde overheidsaansprakelijkheid.
 • Grenzen aan de discretionaire beoordelingsvrijheid van de overheid
 • Decreet Gemeentewegen (deel 4): bestuurlijke verjaring
 • Beginselen van behoorlijk burgerschap: toolkit voor lokale besturen

Past de datum van het live webinar u niet? Geen probleem, want de webinars zijn achteraf on demand te herbekijken. Intussen zijn er reeds meer dan 30 webinars on demand beschikbaar.