Bestel hier het boek over "De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden"

26 januari 2023

De arbeidstijdreglementering in de publieke sector verschilt op tal van vlakken grondig van die van de private sector. Zo valt het grootste deel van het personeel van de lokale overheden onder de arbeidstijdenwet van 14 december 2000, terwijl een ander deel dan weer de arbeidswetgeving van de private sector volgt, met de arbeidswet en de feestdagenwet. Naast de federale arbeidstijdwetgeving zijn er ook nog gewestelijke bepalingen, met onder meer de rechtspositiebesluiten, die door gemeenten en OCMW’s ten volle gerespecteerd moeten worden.

Deze publicatie biedt een thematisch overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidstijdreglementering: van arbeidsduurgrenzen, pauzes, rust en recuperatie, tot zondagsarbeid, nachtarbeid, feestdagenarbeid, het opstellen van werkroosters en overloon. De auteurs snijden daarbij ook de arbeidstijdregeling aan van enkele bijzondere categorieën van werknemers, zoals telethuiswerkers, deeltijdse werknemers, minderjarige studenten, ter beschikking gestelde werknemers (artikel 60), PWA’ers, werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstcheques en zwangere werkneemsters.

Deze volledig herwerkte editie 2022 werd geüpdatet met alle in voege zijnde bepalingen, met daarnaast ook andermaal ruime aandacht voor de evoluties in de rechtspraak en inzichten uit de praxis. Op die manier vormt deze publicatie tezelfdertijd een praktische handleiding en een solide juridische basis voor zowel het management, de personeelsdienst, de teamleiders die instaan voor de planning en het roosteren, alsook het personeel van de administratie dat belast is met de loonverwerking.

Bestel hier