Bestel hier het boek over "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW"

21 april 2021

Met bijna 170 autonome gemeentebedrijven, meer dan 125 gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen in de privaatrechtelijke vorm en een veelheid aan verenigingen voor maatschappelijk welzijn is verzelfstandiging voor vele Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s ‘incontournable’. En het belang en de relevantie van de lokale verzelfstandiging lijken allesbehalve af te nemen …

Anders gezegd: lokale verzelfstandiging is en blijft een ‘hot topic’. Besturen en hun medewerkes die het pad van verzelfstandigng willen verkennen of verder wensen uit te werken, hebben dan ook baat aan heldere, concrete en to he point informatie over de gangbare begrippen, de actuele wetgeving en vooral: de afwegingskaders tussen de verschillende vormen.

Die vinden ze allemaal in het boek “Verzelfstandiging in gemeente en OCMW”, dat zich vastbijt in de verzelfstandiging binnen de gemeenten enerzijds en hun OCMW’s anderzijds.

De auteurs belichten de verschillende interne en externe verzelfstandigingsvormen en focussen daarbij telkens op een aantal terugkerende topics zoals de oprichting, de toetreding, de organen van de diverse verzelfstandigingsvormen, de werking en de bevoegdheden van deze organen, de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten, participaties, beëindiging ...

Kortom: deze publicatie is de ideale metgezel voor elk bestuur dat met kennis van zaken in iedere situatie telkens voor de juiste verzelfstandigingsvorm wil kiezen … om die vervolgens ook helemaal correct te kunnen oprichten.

Boek bestellen

Basisprijs: € 95,00 incl. BTW
Abonnementsprijs: € 75,00 incl. BTW indien u zich via deze link inschrijft voor het webinar on demand met live terugkoppelmoment over het thema "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking".