Btw-formaliteiten werkelijk gebruik

15 juni 2023

De Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde introduceert een nieuwe administratieve verplichting voor gemengde btw-plichtigen. Ook lokale besturen, die periodieke btw-aangiften indienen, worden met deze verplichting geconfronteerd.

De gemengde btw-plichtigen die op 31 december 2022 reeds hun recht op btw-aftrek uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik dienen in twee fasen formaliteiten te vervullen:

  • FASE 1 : de kennisgeving doen van de startdatum van het werkelijke gebruik vóór 30 juni 2023;
  • FASE 2 : bepaalde gegevens meedelen in de btw-aangifte: de gegevens met betrekking tot het werkelijk gebruik moet u meedelen in de periodieke btw-aangifte van het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024) of van de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

Voor alle duidelijkheid: de verplichting geldt enkel voor gemengde btw-plichtigen welke periodieke aangiften indienen met gemengde (vrijgestelde en belaste) omzet. Wanneer u geen bedragen opneemt in Vak 00 van de aangifte dient u deze formaliteiten dus NIET te vervullen.

Hier vindt u een stappenplan om FASE 1 te vervullen, alsook de info waar u de vertegenwoordiger en de startdatum van het werkelijk gebruik kan terugvinden.

Voor meer info dienaangaande verwijzen we eveneens naar onderstaande gezamenlijke nieuwsbrieven van GD&A Advocaten en Q&A van juni en december 2022 hieronder:

Nieuwe rapporteringsverplichting voor btw-plichtige lokale besturen over btw-aftrek werkelijk gebruik · GD&A Advocaten (gdena-advocaten.be)

Nieuwe rapporteringsverplichting voor btw-plichtige lokale besturen over btw-aftrek werkelijk gebruik: is uw huiswerk al klaar? · GD&A Advocaten (gdena-advocaten.be)

In het tweede semester kan u van ons ook verdere onderrichtingen ontvangen voor het vervullen van FASE 2.