Contractuele tewerkstelling wordt de norm bij de Vlaamse overheid

24 juni 2024

Daar waar in het verleden de overheid steevast uitging van een statutaire aanwerving, en de contractuele aanwerving eerder als de uitzondering diende toegepast te worden, wordt dit principe vandaag volledig omgekeerd. De Vlaamse overheid wil evolueren naar één vorm van tewerkstelling om op die manier uniforme arbeidsvoorwaarden te creëren voor alle personeelsleden. De contractuele tewerkstelling (op basis van een arbeidsovereenkomst) wordt vanaf heden de norm. Enkel gezagsfuncties gelden als uitzondering en blijven ook in de toekomst statutair ingevuld.

1.-

Het belangrijkste voordeel van de contractualisering, volgens minister-president Jan Jambon, is dat de Vlaamse overheid zich verder kan positioneren als “aantrekkelijke” werkgever, met een pakket aan loon- en arbeidvoorwaarden voor contractuele personeelsleden dat de vergelijking kan doorstaan met de statutaire collega’s én met de private sector, inzake loon, loopbaan, pensioen en ziekteregeling.

Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat de huidige tewerkstellingsvorm in principe wel behouden blijft. Enkel wie nieuw in dienst komt, zal steeds als contractueel aan de slag gaan, uitgezonderd gezagsfuncties. Een gezagsfunctie bij de diensten van de Vlaamse overheid is een functie waarbij de eenzijdig bindende beslissingsbevoegdheid ten aanzien van derden rechtstreeks voortvloeit uit de functie en raakt aan de grondrechten van derden. Aan het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) werd een (dynamische) lijst van gezagsfuncties gevoegd (Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be).

2.-

Personeelsleden dienen aldus aandachtig te zijn, onder meer m.b.t. de berekening van hun loon.

Ook op andere vlakken zal het VPS ingrijpen in de bescherming van een contractueel personeelslid.

Zo kan bv. gekeken worden naar het remediëringstraject. Indien het functioneren van het contractueel personeelslid te wensen overlaat, dan kan een remediëringstraject opgestart worden dat minstens twee (2) weken en maximaal drie (3) maanden duurt.

Bijkomend zal het ontslagen contractueel personeelslid sneller recht hebben op een outplacement, dit reeds na een periode van minimaal vier (4) jaar ononderbroken in dienst geweest te zijn.

Voor contractuele personeelsleden bouwt de Vlaamse overheid de tweede pensioenpijler uit. Dat is een aanvullend spaarplan waarin het personeelslid kapitaal opbouwt, naast het wettelijke pensioen. De Vlaamse overheid draagt jaarlijks bij tot dat spaarplan. Die basisbijdrage stijgt vanaf 1 juni 2024 van 3% naar 5%.

3.-

Hoewel de nieuwe zienswijze van de Vlaamse overheid zeer ingrijpend kan lijken, is de wijziging aan het VPS eerder een bevestiging van de reeds heersende praktijk en visies.

***

GD&A Advocaten volgt de wetswijzigingen op het vlak van het Vlaams personeelsstatuut op de voet op.

GD&A Advocaten staat uiteraard steeds tot uw beschikking voor bijkomende toelichting of begeleiding omtrent het VPS.