De digitale euro: trigger voor digitale financiële revolutie?

16 december 2020

Periculum in mora

Tot 12 januari 2021 heeft u de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken aan de Europese Centrale Bank over de invoering van een digitale euro. De ECB wil tegen medio 2021 beslissen welke richting ze met de digitale euro uit wil. De trein komt vrij traag op gang, maar het goede nieuws is dat over een digitale munt wordt nagedacht.

Digitale valuta behoorden lang tot de niche van it-nerds, speculanten en criminelen, maar ook de klassieke economie begint de voordelen van digitale munten te zien. De marktkapitalisatie van de 3 grootste cryptomunten bedraagt intussen méér dan 400 miljard dollar en kan niet meer als een marginaal fenomeen worden weggezet.

De ECB wil met de eventuele invoering van de digitale euro de digitalisering van de Europese economie ondersteunen en een antwoord bieden op de sterke vermindering van cashbetalingen.

De ECB komt geen dag te vroeg met deze denkoefening, in tegendeel. De ECB voelt immers de hete adem van de internetgiganten zoals Facebook in de nek, die het voornemen hebben om op vrij korte termijn een eigen digitale munt te lanceren, de aan de dollar gelinkte “Diem”. De ministers van Financiën en de centrale bankiers van de G7 riepen begin december alvast op tot een regulering van de digitale munten.

De invoering van een digitale euro is wellicht noodzakelijk om het vertrouwen van de economie in de euro te behouden. De digitale euro vervangt de bestaande instrumenten niet, maar vormt er een aanvulling op. De ECB wil met de eventuele invoering van een digitale euro tevens een duidelijk onderscheid maken met de bestaande digitale munten. Andere digitale munten worden immers niet door een centrale organisatie beheerd en gereguleerd. Voorstanders van klassieke digitale munten, die volledig los staan van centrale banken, zien de niet-manipuleerbaarheid daarentegen net als een pluspunt.

Het voordeel van een digitale euro bestaat er in dat digitale betalingen rechtstreeks tussen de betrokken partijen plaatsvinden, zonder dat de tussenkomst van banken vereist is. Hierdoor kunnen betalingen veel sneller en veiliger gebeuren. De digitale munten kunnen worden bewaard in een digitale portemonnee of zelfs rechtstreeks bij de centrale bank. Dit is uiteraard een tweesnijdend zwaard vermits een ongecontroleerde omslag het bankensysteem kan bedreigen.

Burgers en bedrijven kunnen via de digitale euro rechtstreeks toegang krijgen tot de ECB, hetgeen tot op heden enkel mogelijk is voor financiële instellingen. De ECB ziet op dit vlak nieuwe mogelijkheden inzake monetair beleid.

De programmeerbaarheid van een digitale munt vormt op termijn wellicht het belangrijkste voordeel. Digitale munten laten immers automatische betalingen toe wanneer bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Wat vandaag futuristisch lijkt, wordt morgen misschien realiteit: bv. via smart contracts kan de kopieermachine automatisch zelf de hersteller betalen zodra de kopieermachine opnieuw werkt. Het creëren van een sluitend juridisch kader wordt ongetwijfeld een boeiende uitdaging.

Ook op het vlak van risico’s zullen zich verschuivingen voordoen. Door het gedeeltelijk wegvallen van banken als tussenschakel vermindert het risico voor het lokale bestuur dat een bank in de financiële problemen komt. Anderzijds zal men zich moeten wapenen tegen nieuwe risico’s zoals hackers,…

De digitale revolutie staat voor de poorten van de financiële sector en kan er op termijn aanzienlijke omwentelingen veroorzaken. GD&A Advocaten volgt wat nieuwe financiële technologieën kunnen betekenen voor lokale besturen op en informeert u via onze nieuwsbrieven, webinars,… of uiteraard een aangenaam persoonlijk gesprek.