Deontologie en integriteit bij locale besturen: Ethics must not only be done, but must also be seen to be done

7 mei 2024

In het najaar 2023 maakte GD&A Advocaten de resultaten bekend van het onderzoek bij lokale besturen, dat door het kantoor over dit thema werd uitgevoerd. Daaruit bleek dat de meeste lokale besturen op het goede spoor zitten, maar dat er nog een lange weg te gaan is en nog veel ruimte voor verbetering.

In februari en maart 2024 organiseerde GD&A Advocaten enkele succesvolle seminaries over het thema deontologie en integriteit bij lokale besturen. Volgende thema’s kwamen aan bod:

 • Rechtsstaat, ethiek, integriteit en deontologie in VUCA-time.
 • Verbodsbepalingen voor mandatarissen & personeel
 • Deontologie en integriteit in het licht van de organisatiebeheersing
 • Audit Vlaanderen & forensische audits
 • Deontologische code en gemeenteraadscommissie
 • Klokkenluidersregeling

De seminaries sloten telkens af met een reeks praktische cases, die in groep werden onderzocht. Ook de praktijkgetuigenis van Luc Kupers, voormalig adjunct-algemeen directeur van de stad Gent, was erg inspirerend voor de deelnemers.

GD&A Advocaten biedt rond het onderwerp deontologie en integriteit een gedifferentieerde dienstverlening aan op maat. Onder meer volgende aspecten komen daarin aan bod:

 • Deontologische Quick scan;
 • Bijstand bij zelfevaluatie;
 • Opmaak werkbare deontologische codes;
 • Bestuursbrede uitbouw van de integere organisatie;
 • De praktische uitbouw en de werking van deontologische commissies of Integriteitscomité;
 • On the spot vorming en opleiding gezagsdragers inzake morele dilemma’s en integriteitsvraagstukken;
 • Organisatie van intervisie voor de AD’ s en andere leidinggevenden;
 • Organisatie algemene seminaries / workshops / trainingen / Best Practices;
 • Ter beschikking stelling van een integriteitscoördinator / integriteitsactor;
 • Eerstelijns klankbord, steunpunt, expertisepunt;
 • Klokkenluidersregeling (tot bijstand on the spot)
 • Awareness en vertaling bij overheidsopdrachten;
 • Corporate Governance verzelfstandigde entiteiten;
 • Forensisch onderzoek;
 • Vertaling integriteit in organisatiebeheersing
 • (…)

Uiteraard zijn wij graag bereid om onze dienstverlening verder aan uw bestuur toe te lichten.