Eerste hulp bij moeilijke budgetbesprekingen

18 oktober 2022

De budgetbesprekingen met het oog op de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan lopen bij vele besturen erg moeizaam. De sterk toenemende energiekosten, loonkosten en intrestlasten vormen een eufemistische “perfect storm”. Exact twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen nieuwe belastingen wellicht niet voor de hand.

Geplande investeringen lopen het risico om te worden geschrapt om ruimte te bieden aan de benarde exploitatiecijfers. Ook de toegenomen materiaalprijzen zorgen er voor dat de oorspronkelijke budgetten vaak ontoereikend zijn. Met bijna 2 miljard euro per jaar staan de lokale besturen in voor ca. 35% van de overheidsinvesteringen. Een krimp in dit investeringsvolume zou voelbaar zijn in de volledige economie.

Creatief nadenken kan in vele gevallen oplossingen bieden, die een project toch kunnen mogelijk maken. Een greep uit de pistes die kunnen worden onderzocht:

 • Is btw-aftrek mogelijk?
 • Kunnen verlaagde btw-tarieven worden toegepast?
 • Is het zinvol om samen te werken met een PPS-partner, eventueel met oog op een budgetneutraal project d.m.v. de valorisatie van een (deels) privaat programma?
 • Kunnen wij privaat initiatief (laten) combineren met overheidsinvesteringen om tot prijsoptimalisaties te komen?
 • Komt het project in aanmerking voor subsidies? Verhogen uw (slaag)kansen door uw project (publiek-privaat) uit te breiden?
 • Kan het project in samenwerking met een buurgemeente worden gerealiseerd?
 • Kan slapend vastgoed van het bestuur worden gerentabiliseerd?
 • Biedt uw vastgoed misschien meer ontwikkelings-/valorisatiemogelijkheden dan een eerste (stedenbouwkundige) analyse doet vermoeden?
 • Bieden (burger)participaties/coöperaties naast betrokkenheid ook een financiële meerwaarde?
 • Hoe challengen wij de burger en zij ons?
 • Kunnen wij onze burgers laten participeren in onze investeringen via bv. een lokaal groeifonds?
 • Verduurzaming zonder kost, maar win-win?
 • Kan uw infrastructuur worden gereorganiseerd, zodanig dat u snoeit aan de kostenzijde en toch (voldoende) inspraak behoudt? Kunnen wij onze data vermarkten met behoud van publieke waarborgen?
 • Biedt smart ook voor de publieke actoren besparingsmogelijkheden of een verantwoord verdienmodel?

Laat uw Andrea Gail niet zinken. Navigare necesse est. GD&A Advocaten zoekt als structurele partner van lokale besturen graag samen met u naar oplossingen. Graag komen we voor een vrijblijvend gesprek bij uw bestuur langs om van gedachten te wisselen over de investeringsknelpunten in uw meerjarenplan.