Erkenning aannemers: eindelijk de lang verhoopte aanpassing van de maximale bedragen

6 mei 2024

Bij Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, heeft de federale regering de maximumbedragen verhoogd van de klassen waarbinnen erkende aannemers kunnen inschrijven voor overheidsopdrachten en concessies.

Aannemers worden erkend binnen een bepaalde categorie van werken en binnen een bepaalde klasse die samenhangt met de maximumprijs van de werken waarvoor zij mogen meedingen in het kader van overheidsopdrachten. Deze maximumprijzen werden nu aangepast, met ingang van 1 juni 2024.

Nieuwe maximumbedragen

Totaalbedrag van alle werken

Wat eveneens door het Koninklijk Besluit werd verhoogd, is het totaalbedrag van al de werken (zowel openbare als private) die door dezelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd:

Opgelet: de aanpassingen zijn ook van toepassing op lopende procedures waarbij de gunningsbeslissing vanaf 1 juni 2024 genomen wordt.

***

GD&A Advocaten staat steeds klaar om u met raad en daad bij te staan in het kader van vragen inzake overheidsopdrachten en concessies.