GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.

28 september 2020

Lantis is de nieuwe naam voor de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv.

Lantis staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken en realiseert de Oosterweelverbinding, diverse P+R’s, fietsverbindingen en overkappingen die stad en regio bereikbaar en leefbaar houden.

De Oosterweelverbinding maakt de Ring van Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen. In de omliggende woonwijken verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de geluidshinder en komt er meer open ruimte en groen.

Niet alleen voor Antwerpen betekent dit een belangrijke en essentiële stap voorwaarts, het project geeft ook zuurstof aan de mobiliteit in Vlaanderen en draagt op die manier bij tot de creatie van welvaart voor de ganse regio.

Begin 2020 plaatste Lantis een wedstrijd in de markt houdende de aanstelling van advocatenkantoren voor een raamovereenkomst van juridische dienstverlening (verdediging in rechte en advisering) met een looptijd van 4 jaar.

Aangezien GD&A Advocaten zich volledig kan vinden in de ambitieuze filosofie van Lantis gingen wij voluit voor deze opdracht. Het resultaat mag er zijn. GD&A Advocaten is het enige advocatenkantoor dat werd weerhouden als partner voor al de (negen) uitgeschreven percelen.

Wij hopen door onze juridische ondersteuning aan de grootste werf van de eeuw de broodnodige verbindingen te maken.

Lantis en gans Vlaanderen kunnen in elk geval rekenen op de trotse en uitgebreide ploeg van GD&A Advocaten om juridisch vorm te geven aan uw toekomstige welvaart.

Aut viam inveniam, aut faciam!