GD&A Webinar Abonnement

18 februari 2021

Disciplina vitae scipio

GD&A Advocaten mocht in 2020 talrijke deelnemers begroeten in het kader van de door ons kantoor georganiseerde webinars. We trekken met dit flexibele en laagdrempelige opleidingsconcept volop de kaart van kennisdeling met de lokale besturen.

Om de trouwe deelnemers aan de webinars te honoreren, heeft GD&A nu een voordelige abonnementsformule uitgewerkt. Voor een bedrag van 490 EUR incl. btw kan uw bestuur (gemeente, OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten samen) vanaf heden aan alle webinars van 2021 deelnemen (tot 10 deelnemers per webinar). Deze formule is veel voordeliger dan het gebruikelijk tarief van 49 EUR per webinar per deelnemer. Uw bestuur betaalt op deze wijze minder dan 10% van de prijs voor de afzonderlijke (minimaal gegarandeerde) 12 webinars voor 10 personen.

Natuurlijk wil u graag weten welke webinars er in 2021 op het programma staan. We streven naar minimaal 12 webinars gelijkmatig verspreid over het jaar. Ook wat betreft de thema’s streven we naar een degelijke spreiding zodat alle interessegebieden voor lokale besturen aan bod komen: fiscaliteit, overheidsopdrachten, omgevingsrecht, gemeentewegen, personeel, vennootschaps- en verenigingsrecht, verzelfstandiging, vastgoedrecht,…

Volgende onderwerpen staan alvast op het programma de volgende 2 maanden:

 • 25/02/2021: Decreet Gemeentewegen (deel 1) draaiboek rooilijnprocedure (Jonas De Wit)
 • 25/03/2021: Decreet Gemeentewegen (deel 2) handhaving (Jonas De Wit)
 • 22/04/2021: Fiscale aspecten van stadsontwikkelingsactiviteiten in een AGB (Steven Michiels)

Voor eind 2021 worden bovendien webinars georganiseerd rond volgende thema’s (niet in chronologische volgorde):

 • Eerste hulp bij een datalek: draaiboek
 • Bestuurlijke handhaving: draaiboek
 • Actualia vastgoedrecht
 • Actiemiddelen in hoofde van de aanbesteder – wat / hoe / wanneer?
 • Handhaving RO: praktische aandachtspunten en valkuilen
 • Basiscursus procedure gemeentebelastingen
 • Het delen van personeel tussen besturen
 • RUP's, verordeningen, beleidsmatig gewenste ontwikkelingen: optimale inzet en afstemming van instrumenten
 • Juridische aspecten werking sociale dienst en bijzonder comité
 • Duurzaamheid integreren in overheidsopdrachten
 • Fiscaal vergroenen en verduurzamen op lokaal niveau
 • Product-dienstcombinaties met aandacht voor ESCO’s en CESCO
 • De goede overheidsbestuurder; de rechten en plichten van bestuurders in overheidscontext

Past de datum van het live webinar u niet? Geen probleem, want de webinars zijn achteraf on demand te herbekijken.

Meer weten of inschrijven? Contacteer steven.michiels@gdena-advocaten.be