GD&A Webinar: Actualia uitvoering van overheidsopdrachten: tips en tricks

6 juni 2024

In dit webinar worden een aantal actuele topics besproken waar veel aanbestedende overheden mee te maken krijgen. Zo zullen onder meer volgende topics besproken worden: onvoorziene omstandigheden en het nieuwe burgerlijk wetboek, het veiligheids- en gezondheidsplan, het belang van de voorlopige oplevering, wijziging van opdrachten onder het KB AUR en nog veel meer. Deze topics worden toegelicht aan de hand van praktische tips en tricks en nieuwe rechtspraak ter zake.

Kortom, het ideale moment om via een verhelderend, leerzaam en praktisch webinar weer volledig up-to-date te zijn met de regelgeving inzake uitvoering van overheidsopdrachten.

Hier inschrijven


Wanneer: 27/06/2024

Tijdstip: van 14u00 tot 16u00

Doelgroep: Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Prijs: 50 EUR incl. btw

Spreker: Anne Janssenswillen

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.