GD&A Webinar: Onderhandelen in de praktijk

13 juni 2024

GD&A Advocaten biedt met dit webinar over onderhandelingen bij overheidsopdrachten een overzichtelijke update voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.


Er wordt concreet ingegaan op het praktisch verloop van de onderhandelingen bij overheidsopdrachten en concessies, en recente rechtspraak daaromtrent. Er wordt uitgegaan van een basiskennis (i.e. bij welke procedures onderhandeld kan worden). Er wordt meer bepaald ingegaan op vragen aangaande het onderscheid tussen tussentijdse offertes en BAFO’s, waarover (al dan niet) onderhandeld kan worden, en de bewaking van het gelijkheidsbeginsel e.d. tijdens de onderhandelingen. Ook wordt het statuut van de voorkeursbieder van naderbij bekeken. Er wordt ook ingegaan op het onderhandelen bij concessies. Eveneens wordt ingegaan op de relevante informatie- en bekendmakingsvoorschriften i.h.k.v. onderhandelingen.

Hier inschrijven

Wanneer: 13/09/2024

Tijdstip: van 14u00 tot 16u00

Doelgroep: Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers en mandatarissen van lokale besturen.

Prijs: 50 EUR incl. btw

Spreker: Benjamin Gorrebeeck

Enkele tips
- Open de link naar het webinar best met Google Chrome of Mozilla Firefox.
- Start het webinar door op de start knop te klikken zodra die verschijnt.
- Stel (technische) vragen via de privé-chat (rechts in beeld)