Gratis GD&A Webinar 02/04 om 14u: Draaiboek onteigeningsprocedure – bestuurlijke fase

27 maart 2020

Ook GD&A Advocaten wil in deze moeilijke tijden graag haar steentje bijdragen en nodigt de medewerkers van lokale besturen uit op enkele gratis webinars. Na twee fiscale thema’s stappen we over naar het Vlaams Onteigeningsdecreet dat het kader vormt voor lokale besturen die dit instrument dienen te hanteren.

GD&A stelt hierop haar draaiboek voor de bestuurlijke fase aan u voor, vanuit de invalshoek waarbij een lokaal bestuur optreedt als onteigenende overheid. De verschillende stappen worden doorlopen, met weergave van praktijkvoorbeelden, aandachtspunten en de eerste beschikbare rechtspraak.

Spreker is Mr. Jonas De Wit.

Registreren

Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen en gemeentelijke mandatarissen. De effectieve deelnemers ontvangen aansluitend een attest.

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

View System Requirements