Gratis GD&A Webinar 31/03 om 14u: Het nieuwe Invorderingswetboek en gemeentebelastingen

25 maart 2020

Het eerste webinar inzake het btw-statuut van autonome gemeentebedrijven was een succes. Het is aangenaam om vast te stellen dat vele medewerkers van lokale besturen alsook gemeentelijke mandatarissen de tijd nemen om hun kennis op te frissen of extra kennis op te doen, en hiervoor rekenen op onze expertise. Wij willen u dan ook graag uitnodigen voor de tweede editie van de reeks gratis webinars die wij voor jullie in petto hebben.

In het tweede webinar gaan we dieper in op het Invorderingswetboek, dat sinds 1 januari 2020 van toepassing is op de invordering van gemeentebelastingen. We bespreken de nieuwigheden, de mogelijkheid tot aanrekening van kosten bij aanmaningen, de noodzaak tot aanpassing van de reglementen,... Daarnaast zullen we in de zijlijn ook nog ingaan op de recente ontwikkelingen op het vlak van de invordering van retributies.

Spreker is Mr. Nathalie Wouters.

Registreren

Dit webinar is exclusief voorbehouden aan medewerkers van lokale besturen en gemeentelijke mandatarissen. De effectieve deelnemers ontvangen aansluitend een attest.

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

View System Requirements