Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet: Een gids doorheen woelig water

15 november 2023

Het Vlaamse Pachtdecreet werd op 4 oktober aangenomen door het Vlaams Parlement en werd vervolgens op 13 oktober bekrachtigd en afgekondigd. Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet zal zeer weldra – na publicatie in het Belgisch staatsblad (initieel voorzien op 1 november ’23) – in werking treden.

Het Vlaams Pachtdecreet faciliteert uw bestuur op de lange(re) termijn, maar plaatst u tegelijk voor ernstige uitdagingen, onder meer: hoe komt u op een elegante wijze tot -verplichte- schriftelijke pachtovereenkomsten ?

GD&A Advocaten biedt u een oplossing op maat met toelichting(en) aan uw bestuur (en eventueel haar landbouwers).

**

Het Vlaamse Pachtdecreet brengt diverse nieuwigheden en vraagstukken met zich:

  • Zullen alle pachtovereenkomsten op schrift gesteld (moeten) worden en wat dient u als lokaal bestuur te ondernemen ten aanzien van de lokale landbouwers?
  • Hoe zullen de (lokale) besturen met deze nieuwigheden (moeten) omgaan (tijdens een verkiezingsjaar)?
  • Welke overeenkomsten vallen onder het toepassingsgebied van het Vlaamse Pachtdecreet?
  • Welke (nieuwe) opzegmogelijkheden biedt het Vlaamse Pachtdecreet?
  • Biedt het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet een oplossing voor de zogenaamde ‘eeuwigdurende’ pacht en de onduidelijkheid aangaande de omvang van de prijzijvergoeding?

GD&A Advocaten biedt infosessies aan waarbij wij stilstaan bij de nieuwigheden die het Vlaamse Pachtdecreet met zich meebrengt en waarbij wij u pragmatische oplossingen schetsen, met (onder meer) specifieke aandacht voor een ontwerp van schriftelijke pachtovereenkomst (waarvan de diverse clausules worden besproken), de verschillende pistes om te komen tot schriftelijke pachtovereenkomsten, ...

Ik ben geïnteresseerd, neem contact met mij op

Wij voorzien:

  • Een in house presentatie van 1,5 uur met twee gespecialiseerde sprekers en vragenronde waarbij wij ons toespitsen op de impact van het Vlaamse Pachtdecreet voor (lokale) besturen; of
  • Een presentatie van 1,5uur met twee gespecialiseerde sprekers met vragenronde waarbij u als lokaal bestuur ook de landbouwers/pachters uitnodigt en wij een algemene infosessie voorzien zowel voor de pachter als de verpachter.

    Dit teneinde de transitieperiode naar de schriftelijke pachtovereenkomsten transparant en vlot te laten verlopen.

Onderliggende documentatie (PowerPoint, ontwerp overeenkomst, ...) wordt evident ter beschikking gesteld.

Alternatieve aanpak uiteraard in onderling overleg bespreekbaar.

Voormelde infosessies worden aangeboden aan een vast forfaitair bedrag ten belope van 500,00 euro (excl. btw).