Inter arma enim silent leges? GD&A Advocaten is solidair met Oekraïne en reikt een (noodzakelijk) contractueel kader aan voor de opvang van de oorlogsslachtoffers

11 maart 2022

Nu er eindelijk licht gloort aan het einde van de Corona-tunnel, worden we alweer geconfronteerd met een donker onverwacht gestalte op de bühne van de geschiedenis.

Andermaal lijkt er een essentiële rol weggelegd voor de lokale besturen:

De Vlaamse regering geeft 1.000 euro aan steden en gemeenten per opvangplaats die ze organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen

Spontaan springen verschillende private partners te hulp, bijvoorbeeld:

De Antwerpse projectontwikkelaar en logistieke dienstverlener Van Wellen Group stelt in Lier twee duplexappartementen ter beschikking van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Publiek-private tandems die (mede) een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing voor de opvang van talloze getroffenen.

Onverminderd de diverse info die Vlaams / Federaal / … – met oog op de organisatie van de opvang – ter beschikking wordt gesteld, valt het ons op dat het vooralsnog windstil is omtrent de essentiële juridische basis voor de terbeschikkingstelling van de opvangplaatsen.

De aandachtspunten in dat kader zijn (o.i.) nochtans legio:

  • brengt de “bewoning” van die opvangplaatsen de toepasselijkheid van de (strenge) regelgeving inzake woninghuur met zich (én bijgevolg bv. ook de dwingende bepalingen inzake opzegtermijnen / -vergoedingen)? Kan (hoe) hiervan worden afgeweken?
  • wie is ingeval van (eventuele) schade aansprakelijk?
  • quid inzake duurtijd en opzegmogelijkheden?
  • indien de situatie langer aanhoudt, wie neemt dan noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken op?
  • wordt er een vergoeding gehanteerd en/of kunnen er alternatieve (vergoedings-)afspraken worden gemaakt (bv. een tijdelijke vrijstelling van de gemeentelijke opdeciemen inzake onroerende voorheffing, leegstandsheffing, belasting op tweede verblijven of een (andere) gemeentelijke belasting);
  • etc.

GD&A Advocaten biedt een GRATIS MODEL VAN TERBESCHIKKINGSTELLINGSOVEREENKOMST aan, waarin maximaal wordt ingespeeld op voormelde aandachtspunten tussen het lokaal bestuur en de private vastgoedverstrekker.

U kan dit model on demand verkrijgen via steven.michiels@gdena-advocaten.be of willem.marien@gdena-advocaten.be.

Uiteraard volgen wij ook de ruimere juridische context van deze problematiek op de voet, bv. quid inzake de verwerking van de persoonsgegevens van de oorlogsslachtoffers, quid met opvang in atypische ruimtelijke gebieden, …

“There is no such thing as gentle war.
There is no peace.
That can’t be flung aside.
Our only enemy is that which would
Make us enemies to each other.”
(Amanda Gorman & Märtha Louise)