Lokale ondersteuning horeca vereist juridische en logistieke creativiteit. Confide recte agens.

3 juni 2020

Het verlagen van het btw-tarief en het kwijtschelden van terrasbelastingen zal allicht ruim onvoldoende zijn om de horecasector overeind te houden. Volgens Horeca Vlaanderen zou één op 5 horecazaken de corona-crisis niet overleven. Levendige stads- en dorpskernen vereisen ongetwijfeld ook enkele levendige horecazaken. De lokale besturen zullen ook hier hun rol moeten opnemen om een bloedbad te vermijden.

Een danscafé bijvoorbeeld, zal wellicht niet kunnen voldoen aan de voorwaarden om te kunnen heropstarten, maar kan misschien wel tijdelijk herrijzen als loungebar. Deze flexibiliteit vereist ongetwijfeld op korte termijn extra middelen, zowel financieel als logistiek. De lokale besturen kunnen hierin mogelijks een belangrijke rol spelen. Vandaag denken besturen reeds aan een ruimere terbeschikkingstelling van openbaar domein om de terrassen te vergroten en zo met respect voor de afstandsregels toch voldoende bezoekers te kunnen ontvangen.

Maar besturen zouden ook verder kunnen gaan. Misschien kan er dit jaar worden samengewerkt met de lokale cafébazen voor de uitbating van de zomerbar? Misschien beschikt de gemeente over infrastructuur (bv. een leegstaande loods) die zinvol door een horeca-uitbater zou kunnen worden gebruikt? Misschien heeft de gemeente een (raam)overeenkomst met een verhuurder van tenten en ander feestmateriaal?

Deze uitdagingen vereisten niet alleen logistieke creativiteit en een hands-on-mentaliteit, maar ook juridische creativiteit. Vaak zullen immers korte termijn- en ad hoc-oplossingen noodzakelijk zijn, waarbij het niet steeds mogelijk zal zijn om een algemeen kader in reglementen te gieten om vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen zal haar decretaal toegewezen bevoegdheden ten volle moeten uitputten. Ook de verruimde delegatiemogelijkheden binnen het Decreet Lokaal Bestuur kunnen daarbij dankbaar benut worden.

Terwijl op federaal vlak vandaag met volmachtbesluiten wordt gewerkt, kan de gemeenteraad (met vaak in juni de laatste zitting voor het zomerreces) bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk het college van burgemeester en schepenen meer armslag geven door de bestaande bevoegdheidsverdeling, zoals vaak nog geënt op het begrip dagelijks bestuur, te herbekijken. Dit om een ongetwijfeld warme zomer met de nodige slagkracht te kunnen overbruggen.

GD&A Advocaten is als juridische partner van lokale besturen uitstekend geplaatst om hen te begeleiden en te adviseren bij dergelijke juridisch creatieve - maar correcte - oplossingen.