Mogelijkheden voor lokale besturen inzake creatie van duurzame en betaalbare bedrijventerreinen, in het licht van het nieuwe BRPA

9 april 2024

De vraag naar bedrijventerreinen is bijzonder groot en dat lijkt in de nabije toekomst allerminst te veranderen, welnu integendeel. Verschillende actoren trokken reeds aan de alarmbel omtrent het nijpende tekort aan (betaalbare) bedrijventerreinen.[1] Lokale besturen staan de komende jaren voor de moeilijke opdracht tegemoet te komen aan de vraag naar bijkomende terreinen.

Deze opgave blijkt voor de besturen allerminst evident te zijn. Zij moeten bij de realisatie immers rekening houden met o.a. het evenwicht tussen de leefbaarheid -dat steeds vaker aan maatschappelijk belang lijkt te winnen- en het mogelijk maken van economische groei voor hun kmo’s.

Dat laatste blijkt, paradoxaal genoeg, ook nodig voor de verdere transitie naar een circulaire economie. Het lijkt dus allerminst een ‘of- of’ verhaal te zijn, maar eerder een ‘en-en’ verhaal.

Het spanningsveld tussen het creëren van ruimte voor bedrijven en het kiezen van de hiervoor geschikte locaties, rekening houdende met de leefbaarheid van bepaalde buurten kwam ook tot uiting in het Beleidsplan Ruimte van de Provincie Antwerpen (BRPA), dat sinds 13 februari 2024 van kracht is. Verschillende lokale besturen deelden in het kader van het openbaar onderzoek hun bezorgdheden mee, maar worden niet vrolijk van het uiteindelijke resultaat, waarvan ze vinden dat de lokale noden plaats hebben moeten ruimen voor ‘the big picture’. Wordt vervolgd...?

In dat kader rijst dan ook de vraag wat lokale besturen zélf kunnen doen om geschikte locaties om te dopen tot bedrijventerreinen. Wat kunnen we rond de ontwikkeling van terreinen doen om bedrijven wat meer ademruimte te geven?

Steeds vaker duiken wegens financiële en fiscale redenen alternatieve manieren op voor het aansnijden van terreinen. Erfpachten, eeuwigdurende opstalrechten, ‘Grond As A Service’ (GAAS), het zijn allen instrumenten die (een deel van) de oplossing zouden kunnen zijn voor de stijgende grondprijzen.

Bijvoorbeeld, of althans at first sight:

GD&A Advocaten is graag bereid om vrijblijvend met uw bestuur hierrond in overleg te treden, waarbij we een inspirerende presentatie combineren met een brainstormsessie.

“Economic growth and environmental protection are not at odds. They’re opposite sides of the same coin if you’re looking at longer-term prosperity!” (Henry Paulson)