NEWSFLASH! Coronacrisis: Trek tijdig aan de alarmbel!

3 april 2020

De alarmbelprocedure van het WVV blijft, ondanks de coronacrisis, van toepassing. Nieuwe regelgeving omtrent samenkomst van de algemene vergadering zou in de pijplijn zitten.

Het zijn woelige tijden; ook voor onze Belgische ondernemingen. Velen dobberen ergens tussen hoop en vrees, terwijl de coronastorm niets ontziend blijft verder razen. Wanneer de situatie voor uw vennootschap uitzichtloos dreigt te worden: vermijd persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid en luid tijdig de vennootschapsrechtelijke alarmbel. Maar hoe een virusvrije algemene vergadering te organiseren?

Wanneer het nettoactief van uw BV of CV negatief is of dreigt te worden, of wanneer het onzeker wordt dat de vennootschap gedurende minstens één jaar haar schulden kan blijven voldoen, zijn de bestuurders wettelijk verplicht om de algemene vergadering op te roepen die, behoudens strengere bepalingen in uw statuten, binnen de twee maanden moet samenkomen om te besluiten ofwel over de maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren ofwel over de ontbinding van de vennootschap.

U begrijpt dat bovenstaand vermelde criteria / drempels voor uiteenlopende interpretaties vatbaar zijn. Het is dan ook raadzaam om in geval van twijfel, niet te twijfelen en actie te ondernemen!

De wetgever legt in dat kader strikte voorschriften op, onder meer qua bijzondere verslaggeving.

Wordt de alarmbelprocedure niet (correct) gevolgd, dan riskeren de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schade die derden daardoor geleden zouden hebben.

Ook in de NV moet rekening gehouden worden met de vennootschapsrechtelijke alarmbelprocedure.

Het bestuur van de NV is verplicht om de alarmbel te luiden wanneer het nettoactief door het geleden verlies gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal én ook / nog eens wanneer het nettoactief gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal.

Een bijkomende (en ruimere) problematiek voor ondernemingen wordt gecreëerd door het gegeven dat, in de huidige corona-omstandigheden, een fysieke samenkomst van de algemene vergadering onmogelijk is geworden.

Naar verluidt zou evenwel een nieuw besluit van de federale regering in de pijplijn zitten, om aan deze problematiek te verhelpen. Een schriftelijke of elektronische beraadslaging zou er moeten voor zorgen dat de algemene vergadering virusvrij zou moeten kunnen doorgaan.

Wordt vervolgd ...

GD&A Advocaten blijft uiteraard steeds klaarstaan om u – met de juiste (juridische) bijstand – ook door deze uitdagende tijden te gidsen.