NEWSFLASH - Het nieuwe Rechtspositiebesluit van kracht vanaf 18 maart 2023

10 maart 2023

Op 8 maart 2023 werd het nieuwe Rechtspositiebesluit (of het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zodoende -bij gebrek aan een vermelding van een specifieke datum van inwerkingtreding- treedt het besluit tien (10) dagen na deze publicatie in werking.

Dit 82 artikelen tellend besluit zal de lokale besturen vanaf 18 maart 2023 meer en nieuwe mogelijkheden geven tot innovatie en optimalisatie van de lokale rechtspositieregeling voor het personeel.

Het nieuwe Rechtspositiebesluit stelt dat de huidige lokale rechtspositieregelingen van kracht kunnen blijven op voorwaarde dat deze niet strijdig zijn met andere wettelijke bepalingen. De besturen dienen zich enkel verplicht te conformeren naar de nieuwe bepaling inzake onregelmatige prestaties voor het verzorgend personeel in een erkende dienst voor gezinszorg (cfr. art. 45, §2 BVR RPR) en dit uiterlijk op 1 januari 2024.

GD&A Advocaten staat klaar om te antwoorden op al uw vragen dan wel uw bestuur te begeleiden bij de oefening ter optimalisatie van de lokale rechtspositieregeling.