Nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten 2024-2025

20 november 2023

Op 16 november 2023 werden de nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad. Aanbesteders dienen vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2025 dus rekening te houden met deze drempels bij het plaatsen van een overheidsopdracht.

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten volgen aanbestedende overheden nationale aanbestedingsregels. Zodra een opdracht echter gelijk is aan of hoger dan het Europese drempelbedrag zijn die overheden verplicht om Europees aan te besteden. Deze hogere waarden worden tweejaarlijks bij verordening vastgesteld door de Europese Commissie, aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

De nieuwe drempelbedragen voor 2024-2025 zijn:

Voor de klassieke sectoren:

  • Leveringen en diensten (centrale overheden): 143.000 EUR.
  • Leveringen en diensten (decentrale overheden): 221.000 EUR.
  • Werken: 5.538.000 EUR.

Voor de speciale sectoren en de sector defensie & veiligheid:

  • Leveringen en diensten: 443.000 EUR.
  • Werken: 5.538.000 EUR.

Voor concessies:

  • 5.538.000 EUR.

Al deze drempelbedragen zijn exclusief BTW.

Het KB waarmee deze nieuwe drempelbedragen kunnen in werking treden, wordt eerstdaags verwacht.

***

GD&A Advocaten staat steeds klaar om uw bestuur met raad en daad bij te staan.