Nieuwe rapporteringsverplichting over btw-aftrek werkelijk gebruik: fiscus is klaar met zijn huiswerk.

6 februari 2023

Via onze nieuwsbrief van 30 december informeerden wij u reeds inzake de nieuwe rapporteringsverplichting voor gemengde belastingplichtigen die hun recht op aftrek uitoefenen volgens het regime van het werkelijk gebruik. De fiscus bevestigt nu dat de toepassing e604 werd aangepast en de kennisgeving kan worden ingediend.

Wie vandaag reeds btw in aftrek neemt volgens het werkelijk gebruik dient die kennisgeving te doen vóór 1 juli 2023, meer specifiek door de rubriek ‘Werkelijk gebruik’ van de aangifte wijziging btw-identificatie (formulier e604B) in te vullen. Deze kennisgeving beperkt zich tot het opgeven van een datum sinds wanneer het recht op aftrek wordt uitgeoefend volgens het werkelijk gebruik.

De belastingplichtigen die het regime nog niet toepassen, maar hier wel mee wensen te starten, dienen dit vooraf te melden. Hiervoor dient men de rubriek ‘Regime’ te vervolledigen van de aanvraag voor btw-identificatie (formulier e604A) als men zijn activiteit start, of van een aangifte wijziging btw-identificatie (formulier e604B).

Rapportering

De gemengde btw-plichtigen die hun recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik willen (blijven) uitoefenen, moeten naast een kennisgeving bovendien nog gegevens meedelen aan de fiscus bij de indiening van de periodieke btw-aangifte.

Voor het meedelen van de gegevens in de periodieke btw-aangifte kondigt de fiscus een tolerantiebeleid aan voor 2023. U zult deze gegevens voor de eerste keer moeten meedelen bij de indiening van de periodieke btw-aangifte over:

  • het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024), of
  • één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 februari 2024, 20 maart 2024 of 20 april 2024).

Deze tolerantie geldt ook voor wie in 2023 door de start of wijziging van een activiteit gemengde belastingplichtige wordt.

Recht op aftrek onder de loep

De verplichte toepassing van het werkelijk gebruik voor lokale besturen zorgt er voor dat alle btw-plichtige lokale besturen in het vizier komen van de nieuwe rapporteringsverplichting. Dit geldt ook voor de meeste zorginstellingen die gemengd btw-plichtig zijn voor bijvoorbeeld de cafetaria van het woonzorgcentrum of het ziekenhuis. Ook AGB’s vallen onder deze verplichting indien ze zowel vrijgestelde als belaste activiteiten hebben en hun recht op aftrek uitoefenen volgens de regel van het werkelijk gebruik.

Deze nieuwe administratieve formaliteit, om de uitoefening van btw-aftrek met werkelijk gebruik digitaal te registreren, is een mooie gelegenheid om het recht op btw-aftrek op te frissen.

GD&A Advocaten organiseert daarom op 2 maart 2023 een webinar waarin het recht op btw-aftrek vanuit de bril van lokale besturen, AGB's en andere EVA’s van naderbij wordt bekeken.

Daarnaast blijven GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public Sector ook graag bereid om uw bestuur bij te staan bij een doorlichting en/of optimalisatie van het recht op btw-aftrek.