NIEUWSFLASH! Corona-KB met bijzondere regeling voor algemene vergaderingen verlengd.

14 mei 2020

De bepalingen van Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht worden verlengd tot 30 juni 2020.

Zoals eerder aangekondigd in onze nieuwsbrief van 10 april 2020, werd in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht uitgevaardigd. Het besluit biedt de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van de normale regels voor het houden van algemene vergaderingen.

Het besluit voorziet de mogelijkheid om de vergadering (met inbegrip van de bestuursvergadering) te laten plaatsvinden maar dan in omstandigheden die verzoenbaar zijn met de voorschriften inzake “social distancing”: stemmen op afstand via telefonische- of videoconferentie, dan wel per volmacht. Of, de tweede mogelijkheid; de vergadering uit te stellen (te beschouwen als een nieuwe algemene vergadering), waarbij de termijnen voor de goedkeuring en neerlegging van de jaarrekening worden verlengd met een termijn van 10 weken.

Ondanks de geleidelijke opheffing van de lockdown werden de mogelijkheden om tijdelijk af te wijken van de normale regels voor het houden van algemene vergaderingen, aflopende op 3 mei 2020, verlengd tot 30 juni 2020.

Vennootschappen en verenigingen die hun boekjaar afsloten op 31 december 2019 en opteren om hun algemene vergadering uit te stellen, kunnen die vergadering uitstellen tot 8 september 2020.