Nieuwsflash: De opzegging machtiging besturen: sapere aude of doorgeslagen vrijheidswaanzin?

23 november 2021

Sinds kort is in Nederland op instigatie van het zogezegde BURGERFRONT het fenomeen opgedoken van de ‘opzegging machtiging besturen’. Een toenemend aantal burgers laat weten aan zijn of haar (lokale) overheid dat hij of zij niet (langer) wenst bestuurd te worden door deze overheid. De opzegging in kwestie houdt in dat deze burgers de ‘machtiging’ die zij aan het bestuur hebben gegeven om hen te besturen, opzeggen. Concreet stellen zij dat zij niet meer gebonden wensen te zijn aan de reeds uitgevaardigde en toekomstige regelgeving vanwege het (lokaal) bestuur.

De beweging heeft zich vooral gemanifesteerd naar aanleiding van de Coronamaatregelen die (destijds en op heden) zijn uitgevaardigd door de Nederlandse overheden. Zo weigeren deze burgers, zogenaamd ter bescherming van de mensenrechten en hun burgerrechten, om een mondmasker te dragen op de plekken waar dit vereist wordt (zoals winkels, horeca, (binnen) evenementen etc.). De opzegging machtiging besturen heeft echter niet alleen betrekking op de Coronamaatregelen. Volgens betrokkenen kunnen zij middels deze opzegging ook weigeren om mee te werken aan politiecontroles (bijvoorbeeld door geen identiteitskaart of rijbewijs te tonen op vraag van een politieagent). Doordat de rechtsonderhorige zwaaiend met juridische analyses van het BURGERFRONT bewust de toepasselijke (lokale) regelgeving weigert na te leven, vormt dit fenomeen een bedreiging voor (de handhaving van) de openbare orde. De beweging wint in Nederland bovendien nog aan kracht.

Blijkt dat deze tendens komt overgewaaid naar België. Ook Belgische lokale besturen en hun burgemeesters worden vandaag geconfronteerd met dergelijke schrijfsels en op het Nederlands model geënte standaardbrieven van burgers die het (lokaal) maatschappelijk contract opzeggen om opnieuw vrij mens te worden. Het gehanteerde juridisch koeterwaals: “U heeft geen jurisdictie over mijn competentie van mijn vermogensrecht in macht van mijn rechtsbevoegdheid. Dit is mijn autoriteit in autonomie van mijn jurisdictie.”, lijkt op het eerste zicht lachwekkend of ontspruitend aan één of ander nog onbekend circulerend virus. Desalniettemin voelen de aanhangers zich gesterkt door deze, na betaling, ter beschikking gestelde juridische toolkit en gingen zij bijvoorbeeld in Amsterdam en Eindhoven ook al effectief over tot gewelddadige acties, zodat deze burgerlijke ongehoorzaamheid niet zo vrijblijvend of onschuldig is. Het lijkt dan ook aangewezen om proactief te ageren tegen dergelijke fenomenen van extreem anti-overheidsdenken en radicalisering. Uw deradicaliseringsambtenaren krijgen de handen vol.

GD&A volgt dit fenomeen verder op en staat paraat om uw lokaal bestuur hierin te begeleiden.