Opening your Real Estate mind to impact your result

23 maart 2020

Ere wie ere toekomt, de Antwerp Management School pakt uit met de inspirerende slogan: “Opening minds to impact the world”. Diezelfde Antwerp Management School pakt uit met dé vastgoedopleiding in Vlaanderen: de executive Master Real Estate management (MRE).

Gedurende die tweejarige opleiding was één van onze voornaamste / essentiële vaststellingen dat vastgoed een geïntegreerde benadering vereist: niet enkel juridisch, niet enkel financieel / economisch en – ondanks de quote “location, location, location” leuk bekt – ook niet enkel ruimtelijk.

Gelijkaardig, een visie aan private zijde, een visie aan publieke zijde.

Voorbeeld:
Een overeenkomst waarin u vandaag een inrichtingskost van 100.000 euro (pre)financiert én binnen 10 jaar de winstverdeling berekent, rekening houdende met diezelfde 100.000 euro? No way! Een indexatie aan de gezondheidsindex dan maar? Op geen enkele wijze rekening houdende met de groei van de vastgoedprijzen / oprenting? Seriously?!

Aldus, een geïntegreerde dienst, gekenmerkt door excellentie én effectieve meerwaarde. Een uitdaging, die wij – gewapend met onze brede waaier aan ervaringen – graag met u aangaan.

Onder de noemer “Private”, benaderen wij op voormelde wijze de volgende 4 domeinen van vastgoed:

(i)    Development
(ii)   Investment & transaction
(iii)  Maintenance
(i)    Innovation

Een integrale begeleiding, gaande van een optimale onderhandeling van transacties, met aandacht voor gevolgen op fiscaal, financieel, zakenrechtelijk, … vlak; naar het inschatten / stimuleren van de ruimtelijke haalbaarheid van een projectontwikkeling; naar het strategisch beheer van een contracten- /vastgoedportefeuille of appartementsmede-eigendom; tot de vormgeving van digitalisatie / duurzaamheid binnen uw vastgoedbedrijf.

Binnen voormeld kader zullen wij u ook op geregelde basis informeren omtrent een aantal thema’s, met concrete tips / suggesties; enkele voorbeelden:

  • Woonuitbreidingsgebieden, een gouden kans voor de ontwikkelaar?
  • Vastgoedsubsidies, een directe stimulans voor uw haalbaarheidsanalyse én – mits het juiste management – finaal rendement;
  • De nieuwe planbatenheffing, wat mogen we verwachten?

Via onderstaande knop vindt u een eerste nieuwsbrief, met concrete meerwaardetips in het kader van het nieuw goederenrecht respectievelijk Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Ga naar de nieuwsbrief