Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

5 november 2019

Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels – en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd.

Deze keer situeert de wijziging zich op het vlak van het in mededinging stellen / aankondigen van de opdracht.

Meestal gebeurt dit via een bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen. Is de zogenaamde “Europese drempel” bereikt, dan moet de aanbestedende overheid echter ook op Europees niveau publiceren.

Het zijn deze drempelwaarden die wederom worden aangepast. En in tegenstelling tot de voorbijgaande jaren worden de drempels vanaf 1 januari 2020 verlaagd en wordt de regelgeving aldus iets strikter.

Vanaf 1 januari 2020 gelden meer bepaald volgende drempelwaarden.
Let wel, deze bedragen zijn exclusief btw.

De verlaging van de drempelbedragen heeft tot gevolg dat er meer overheidsopdrachten onderworpen zullen zijn aan de “Europese regels”, onder andere inzake publicatie, vermelding van de waardering bij gunningscriteria, verhaalsmogelijkheden, …

Ook voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt de regelgever strenger. Deze drempel wordt verlaagd van 144.000 euro excl. BTW naar 139.000 euro.

Gaat u weldra een concessie in de markt zetten? Weet dan ook dat de Concessieregelgeving van toepassing is op concessies voor diensten met een geraamde waarde van 5.350.000 euro excl. BTW of meer.

Deze nieuwe drempelbedragen zijn in beginsel tot en met 31 december 2021 van toepassing. Na twee jaar worden de bedragen door de Europese Commissie opnieuw herbekeken en desgevallend bijgesteld.

GD&A Advocaten volgt de grillen van de (Europese) regelgever op de voet en houdt u quasi in real time op de hoogte.