Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

6 januari 2020

Overheidsopdrachten voeren staat gelijk aan het volgen van regels – en eind oktober 2019 werden de spelregels inzake het in mededinging stellen en aankondigen van opdrachten door vier verordeningen van de Europese Unie gewijzigd. Dit werd door GD&A Advocaten reeds gecommuniceerd in haar nieuwsbrief van 5 november 2019.

De Europese verordeningen introduceerden nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels.

Het was wachten op legislatief optreden van de Belgische wetgever om deze Europese drempelwaarden in Belgische wetgeving om te zetten. Het ministerieel besluit van 20 december 2019 implementeert de Europese drempelwaarden in de Belgische koninklijke besluiten op de overheidsopdrachten en concessies. Daarnaast wijzigt het koninklijk besluit van 20 december 2019 de daarop afgestemde waarden van artikel 29 Rechtsbeschermingswet.

Beide besluiten treden in werking op 1 januari 2020 en zijn van toepassing op de opdrachten en de concessies die vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook voor de opdrachten en de concessies waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte. Deze nieuwe drempelbedragen zijn in beginsel tot en met 31 december 2021 van toepassing.

Indien de geraamde waarde van de opdracht of concessie gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden, dan moet er voor de datum van bekendmaking gekeken worden naar de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.

Vanaf 1 januari 2020 gelden meer bepaald volgende drempelwaarden.

Let wel, deze bedragen zijn exclusief btw.

Ook voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt de regelgever strenger. Deze drempel wordt verlaagd van 144.000 euro excl. BTW naar 139.000 euro. Dit wordt bevestigd in het koninklijk besluit van 20 december 2019.

***

GD&A Advocaten volgt de evoluties van de (Europese) regelgever op de voet en houdt u quasi in real time op de hoogte.