Opgelet: Opmerkelijke verhoging verwijlintresten in geval van laattijdige betaling overheidsopdrachten

11 april 2023

Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties. De toe te passen rentevoet hangt af van de datum waarop het contract werd aangegaan:

  1. de opdracht in kwestie is gesloten vóór 8 augustus 2002
  2. de opdracht in kwestie is gegund vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
  3. de opdracht in kwestie is gegund vanaf 16 maart 2013

Voor die laatste twee categorieën is sinds respectievelijk juli 2009 en juli 2016 de intrestvoet onveranderd op 8% gebleven.

Door de inflatie werd deze sinds januari 2023 echter opgetrokken tot (maar liefst) 10,5%. Deze rentevoet geldt al minstens tot juni 2023.

Ook de zogenaamde oudste contracten (vóór 8 augustus 2002) ontsnappen niet aan de inflatie. Tot augustus 2022 was de rentevoet voor verwijlintresten op deze opdrachten stabiel op 1,75%. Na een eerdere stijging in januari 2023 van 3,75% naar 4,25% geldt vanaf 1 maart 2023 een nieuwe rentevoet van 4,75%. Ten opzichte van minder dan een jaar geleden is hier dus de hoogste stijging merkbaar.

***

Een gewaarschuwd aanbesteder…