Overheidsopdrachten: Nieuw e-Procurement platform komt eraan!

27 januari 2023

Vanaf 2 mei 2023 zal het nieuwe e-Procurement platform beschikbaar zijn. Deze nieuwsbrief geeft u de nodige uitleg en aandachtspunten zodat uw bestuur klaar staat voor het nieuwe (en hopelijk vooruitstrevende) elan in de overheidsopdrachtenwereld.

Reeds op 4 september 2020 gaf de Ministerraad de goedkeuring om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform. Het nieuwe e-Procurement platform komt met een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform.

Volgende functionaliteiten zullen vanaf 2 mei 2023 beschikbaar zijn:

 • Het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen (de Europese 'eForms')
 • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
 • Uitnodigen tot deelneming
 • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
 • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
 • Forum
 • Contractbeheer
 • Catalogi
 • Aanvragen
 • (Opvolging van) bestelbonnen
 • Gebruikers -en organisatiebeheer
 • Invoeren van API’s waardoor een uitgebreide integratie mogelijk is met andere platformen (bijvoorbeeld eigen systemen van klantorganisaties)

Volgende functionaliteiten zullen na 2 mei 2023 verder ontwikkeld worden:

 • Een geïntegreerd UEA
 • Pitches (organiseren van online meetings met ondernemingen)
 • Challenges & Solutions (op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van reeds bestaande innovatieve oplossingen)

Het FOD BOSA kwam met de blijde boodschap dat, onder normale omstandigheden, het platform beschikbaar zal zijn vanaf 2 mei 2023.

De meeste gegevens uit het huidige platform zullen gemigreerd worden naar het nieuwe systeem. De ingediende offertes en de rollen die een aankoper heeft op het huidige platform zullen echter niet worden gemigreerd.

Vanaf 2 mei 2023 zal het huidige platform afgesloten worden voor bijna alle activiteiten. Alleen lopende dossier zullen nog afgerond kunnen worden via het huidige platform.

Het publiceren van een erratum of een stopzetting van lopende procedures zal aldus nog mogelijk zijn via het huidige platform, maar zaken zoals het plaatsen en de gunning van een nieuwe opdracht zal in het nieuw platform moeten gebeuren.

Het begin van een nieuw, verbeterd tijdperk van digitalisering bij overheidsopdrachten? Wij zijn alvast benieuwd!