Prijsstijgingen vs. imprevisie "If you can dream it, you can do it!"

30 juni 2022

Prijsafspraken blijken in het woelig economisch klimaat anno ’22 “duur” te kunnen opbreken.

De prijzen van grondstoffen, vastgoed, … swingen (o.a.) ingevolge de oorlog in Oekraïne, de coronaproblematiek, … de pan uit.

Hoe kunnen we dit als vastgoedpractici (en eindconsumenten) het hoofd bieden?

Zijn er argumenten dat u toch niet zonder meer aan -onrealistische- prijzen uw overeenkomsten dient uit te voeren?

Kan u hierop contractueel, proactief inspelen? Prijsherzieningsclausule, overmachtsclausules, imprevisieclausules, …?

En wat binnen enkele maanden wanneer het nieuwe verbintenissenrecht (Boek V) zijn intrede doet?

Wij schetsen u in onderstaande video met presentatie (26 min.) de antwoorden en reiken u een aantal voorbeelden en tips and tricks aan.

Uiteraard blijven wij deze materie op de voet volgen en zijn wij dienaangaande steeds voor u beschikbaar.