R.I.P. standaard prijsherzieningsformule!?

29 januari 2024

Het einde van de toepassing van de standaard prijsherzieningsformule [ p = P x [ a x (s : S) + b x (i-2021 : I-2021) + c ]] is op heden niet aan de orde. Toch is het aangewezen dat een aanbesteder bij de opmaak van de opdrachtdocumenten nagaat of deze standaard prijsherzieningsformule overeenstemt met de werkelijke kostprijsstructuur van de opdracht. Er worden immers diverse indexen gepubliceerd die het mogelijk maken om een meer passende prijsherzieningsformule in de opdrachtdocumenten op te nemen.

De ene prijsherzieningsformule is de andere niet. Een prijsherzieningsformule dient steeds de werkelijke kostprijsstructuur van de opdracht te weerspiegelen. Dit vereist dat de formule opgesteld wordt met de juiste indexen en coëfficiënten. Een prijsherzieningsformule met de veelgebruikte I-2021 Index voor bouwmaterialen is bijvoorbeeld niet geschikt voor een overheidsopdracht voor goederenvervoer of reinigingsdiensten.

Idealiter wordt dus steeds gewerkt met zo specifiek mogelijke indexen. Voor aanbesteders is het dan ook bijzonder interessant dat er door de federale en Vlaamse overheid, dan wel door bepaalde sectororganisaties, specifieke indexen gepubliceerd worden.

Een passende prijsherzieningsformule vergemakkelijkt niet alleen de uitvoering van overheidsopdrachten in het huidig woelig economisch klimaat, het bespaart de aanbesteder ook tijdrovende en wellicht kostelijke discussies met de opdrachtnemer. Een opdrachtnemer die meent dat de prijsherzieningsformule onvoldoende aangepast is aan de opdracht, kan immers ook tijdens de uitvoering van de opdracht nog de herziening van een gebrekkige formule vragen.

Meer nog, prijsherzieningsformules die zodanig afwijken van het werkelijk aandeel in de kosten riskeren nietig verklaard te worden. In dergelijk geval dienen de aanbesteder en de opdrachtnemer te onderhandelen over een nieuwe, meer geschikte, prijsherzieningsformule.

Aanbesteders zijn er dus zeker bij gebaat om reeds bij de opmaak van de opdrachtdocumenten te kiezen voor passende coëfficiënten en specifieke indexen die het best aansluiten bij de overheidsopdracht.

***

Indien u meer informatie of advies wenst omtrent de opmaak van uw opdrachtdocumenten en de correcte samenstelling van prijsherzieningsformules, aarzel dan niet om GD&A Advocaten te contacteren.

Wij bieden bovendien ook een opleiding aan inzake de prijsherzieningsformule waarin u wegwijs wordt gemaakt in deze boeiende doch complexe thematiek.