Studiedag - Welzijnsverenigingen: Katalysator tot Samenwerking in de Zorg

4 juli 2024

In een tijdperk van toenemende complexiteit en druk op de zorgsector, wordt samenwerking steeds belangrijker. Welzijnsverenigingen staan centraal in deze dynamiek, waarbij zij bruggen slaan tussen verschillende entiteiten en zo bijdragen aan innovatieve zorgoplossingen.

Tijdens deze studiedag zullen we best practices en succesvolle cases bespreken die laten zien hoe samenwerking niet alleen de efficiëntie en effectiviteit van zorgdiensten verbetert, maar ook de algehele zorgkwaliteit verhoogt.

VADOZ, de Vereniging van Algemeen Directeurs van de Openbare Zorgverenigingen, wil u - in samenwerking met GD&A advocaten en PROBIS - een zicht geven op de mogelijkheden en tendensen rond samenwerking in de zorgsector, inspireren vanuit academisch onderzoek en praktijkvoorbeelden aanreiken.

Programma

Moderator: Guy Tegenbos, oud-journalist en columnist De Standaard

09.30 u. Ontvangst & verwelkoming van de gasten
10.00 u. Welkomstwoord | Piet Vanwambeke, voorzitter VADOZ
10.05 u. ‘Samenwerken’, vanuit een juridisch perspectief’ | Stephanie Taelemans, GD&A advocaten
10.35 u. Case : ‘Samenwerking tussen welzijnsvereniging en OCMW’ | Laurent Hostekint, directeur Zorg WV Motena (Roeselare)
11.00 u. Case: ‘Mintus, zorg met een plus ... wat is de plus?’ | Christian Fillet, algemeen directeur MINTUS WV Brugge
11.30 u. Academisch luik: ‘Zorginnovaties door samenwerking’ | Prof. Dr. Griet Roets, hoofddocent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
12.15 u. Korte vragenronde
12.30 u. Lunchpauze
13.30 u. Case: ‘Toekomstbestendige ouderenzorg’ | masterproef en doctoraatstudie van Laurine Bourgonjon, wetenschappelijk medewerker Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
14.00 u. Case : ‘De Boomgaard: Levenslang wonen in een zorgzame buurt - samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende sectoren’ | Koen Wuyts, algemeen directeur WV Zorg Leuven
14.30 u. ‘Tendensen op vlak van samenwerking in de ouderenzorg’ | Pascal Debbaut en Mandus Faingnaert, PROBIS
15.00 u. Vragenronde - Debat
15.25 u. Slotwoord
15.30 u. Afsluitende receptie
17.00 u. Einde

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.