UPDATE! GD&A Advocaten stelt ook een model van (gebruiks)reglement voor noodwoningen voor getroffenen uit Oekraïne kosteloos ter beschikking. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

18 maart 2022

In navolging van de enorme interesse voor ons kosteloos model van terbeschikkingstellingsovereenkomst voor de opvang van de getroffenen uit Oekraïne, stellen wij ook kosteloos een gebruiksreglement ter beschikking.

Hoe kan de terbeschikkingstelling van de noodwoningen juridisch worden geregeld:

 1. Tussen de Aanbieder van een Onroerend Goed en het Bestuur dienen een aantal afspraken te worden gemaakt.

  Bijvoorbeeld quid inzake duurtijd en opzegmogelijkheden, -onderhoud en herstellingen, -eventuele schade, -eventuele vergoedingen/tegemoetkomingen, …

  Deze afspraken worden geregeld in ons model van terbeschikkingstellingsovereenkomst (zie hieronder ons nieuwsbericht van 12.03.’22).
 1. Tussen het lokaal bestuur en de getroffenen dienen ook een aantal afspraken te worden gemaakt.

  Idealiter worden die afspraken maximaal afgestemd op diegene met de Aanbieder van het Onroerend Goed, bijvoorbeeld: eenzelfde duurtijd en opzegmogelijkheden, de verplichtingen inzake onderhoud en aansprakelijkheid voor eventuele schade kunnen één-op-één worden doorgelegd aan de begunstigden van de noodwoning, …

  Deze afspraken worden voorzien in ons model van reglement.

Beide modeldocumenten zijn verkrijgbaar on demand via steven.michiels@gdena-advocaten.be of willem.marien@gdena-advocaten.be, die u ook kunnen bijstaan bij al uw andere mogelijke vragen in het kader van deze problematiek.

Hopende op deze wijze, tesamen een verschil te maken in het kader van deze maatschappelijke problematiek!

NIEUWSBERICHT 10.03.’22

Inter arma enim silent leges? GD&A Advocaten is solidair met Oekraïne en reikt een (noodzakelijk) contractueel kader aan voor de opvang van de oorlogsslachtoffers.

Nu er eindelijk licht gloort aan het einde van de Corona-tunnel, worden we alweer geconfronteerd met een donker onverwacht gestalte op de bühne van de geschiedenis.

Andermaal lijkt er een essentiële rol weggelegd voor de lokale besturen:

“De Vlaamse regering geeft 1.000 euro aan steden en gemeenten per opvangplaats die ze organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Net zoals tijdens de coronacrisis zullen we beroep moeten doen op de slagkracht van de lokale besturen

Spontaan springen verschillende private partners te hulp, bijvoorbeeld:

“De Antwerpse projectontwikkelaar en logistieke dienstverlener Van Wellen Group stelt in Lier twee duplexappartementen ter beschikking van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Publiek-private tandems die (mede) een essentieel onderdeel zullen vormen van de oplossing voor de opvang van talloze getroffenen.

Onverminderd de diverse info die Vlaams / Federaal / … – met oog op de organisatie van de opvang – ter beschikking wordt gesteld, valt het ons op dat het vooralsnog windstil is omtrent de essentiële juridische basis voor de terbeschikkingstelling van de opvangplaatsen.

De aandachtspunten in dat kader zijn (o.i.) nochtans legio:

 • brengt de “bewoning” van die opvangplaatsen de toepasselijkheid van de (strenge) regelgeving inzake woninghuur met zich (én bijgevolg bv. ook de dwingende bepalingen inzake opzegtermijnen / -vergoedingen)? Kan (hoe) hiervan worden afgeweken?
 • wie is ingeval van (eventuele) schade aansprakelijk?
 • quid inzake duurtijd en opzegmogelijkheden?
 • indien de situatie langer aanhoudt, wie neemt dan noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken op?
 • wordt er een vergoeding gehanteerd en/of kunnen er alternatieve (vergoedings-)afspraken worden gemaakt (bv. een tijdelijke vrijstelling van de gemeentelijke opdeciemen inzake onroerende voorheffing, leegstandsheffing, belasting op tweede verblijven of een (andere) gemeentelijke belasting);
 • etc.

GD&A Advocaten biedt een GRATIS MODEL VAN TERBESCHIKKINGSTELLINGSOVEREENKOMST aan, waarin maximaal wordt ingespeeld op voormelde aandachtspunten tussen het lokaal bestuur en de private vastgoedverstrekker.

U kan dit model on demand verkrijgen via onderstaande contactpersonen.

Uiteraard volgen wij ook de ruimere juridische context van deze problematiek op de voet, bv. quid inzake de verwerking van de persoonsgegevens van de oorlogsslachtoffers, quid met opvang in atypische ruimtelijke gebieden, …

“There is no such thing as gentle war.

There is no peace.

That can’t be flung aside.

Our only enemy is that which would

Make us enemies to each other.”

(Amanda Gorman & Märtha Louise)