Vastgoedtransacties op bestuurlijk niveau, een inhouse-opleiding op maat!

25 juni 2024

In de afgelopen decennia hebben lokale, provinciale en bovenlokale besturen hun activiteiten op het gebied van vastgoed aanzienlijk uitgebreid. Ze profileren zich als invloedrijke spelers binnen het vastgoedlandschap.

Toch heerst(e) er vaak rechtsonzekerheid omtrent het juridisch kader waarbinnen besturen opereren en de juridische verplichtingen waar ze aan moeten voldoen als het gaat om het beheer van vastgoed, met name het vervreemden ervan en het vestigen van (zakelijke) rechten erop.

Tegelijk schakelt de juridificering van het vastgoedlandschap nog een tandje hoger (o.a. het nieuwe Burgerlijk Wetboek), nemen belanghebbenden sneller initiatief dan ooit én lijkt de Vlaamse toezichthouder een nieuwe snelheid te hanteren.

Als trouwe partner van uw bestuur heeft GD&A Advocaten een opleiding op maat uitgewerkt, waarmee zij u de voornaamste aandachtspunten binnen het vastgoedlandschap schetst:

- Contracten en rechtsfiguren

We bespreken de verschillende contracten en rechtsfiguren die relevant zijn voor vastgoedtransacties binnen (lokale) besturen.

Daarbij valt o.a. te denken aan de zakenrechtelijke figuren van koop/verkoop, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, maar bijvoorbeeld ook aan persoonlijke rechten zoals een huur of een domeinconcessie. En wat met de vuilbakcategorie aan gebruiksovereenkomsten, terbeschikkingstellingen, ... en andere sui generis figuren? En waar ligt de grens met de concessies en overheidsopdrachten?

Bij het bespreken van deze figuren bieden we een beslissingsboom aan als leidraad voor het kiezen van het juiste recht.

- Wederkerende aandachtspunten

Zo is er de vereiste van een marktbevraging, die in specifieke gevallen kan plaatsmaken voor een verantwoorde één-op-één transactie. Of kiest u voor de piste van de unsolicited proposal ?

En wat met de marktconformiteit waartoe uw bestuur steeds gehouden is? Schattingsverslagen, wat / door wie / wanneer / hoe, ... ?

- Informatieverplichtingen bij vastgoedtransacties

We staan ook (kort) stil bij de belangrijke (recente) formele aspecten die van invloed zijn op vastgoedtransacties. Het bestuur heeft verscheidene informatieverplichtingen waaraan het moet voldoen. Te denken valt onder meer aan bodemattesten, EPC-attesten, asbest-attesten, en zo meer.

- Relevante aspecten uit de herziening van het Burgerlijk Wetboek

Tot slot vestigen we de aandacht op de meest relevante aandachtspunten uit de herziening van het Burgerlijk Wetboek, met name het nieuwe verbintenissenrecht en het nieuw goederenrecht. Deze bevatten o.i. immers essentiële wijzigingen voor het doordacht (en strategisch) vormgeven van uw vastgoedcontracten.

De totaliteit van de opleiding biedt aldus een volledige juridische houvast voor de aanpak van vastgoeddossiers binnen uw (lokaal) bestuur. Dit alles wordt geconcretiseerd in een praktische checklist, die aan het einde van de opleiding wordt overlopen. Uiteraard wordt het één en het ander zo bevattelijk mogelijk gemaakt met diverse praktijkvoorbeelden uit de context van uw bestuur.

Practicals

  • Inhouse-opleiding binnen uw (lokaal) bestuur
  • Door 2 juridische-/vastgoedspecialisten
  • 2u met vragenronde
  • Powerpoint, met praktische checklist en beslissingsboom
  • Forfaitaire prijs van 750 euro excl. btw

Bij interesse neem contact met Mr. Willem Mariën (willem.marien@gdena-advocaten.be).