VZW’s vervul uw UBO-formaliteiten!

13 december 2021

Vorige week raakte het nieuws bekend dat de FOD Financiën is gestart met het versturen van geldboetes naar de bestuurders van VZW’s die de UBO-formaliteiten niet hebben gerespecteerd.

Enerzijds luidt er protest tegen deze drastische stap van de FOD Financiën. De Verenigde Verenigingen spreekt zelfs van een uit “de pot gerukte maatregel om een fiscale klopjacht te houden op kleine VZW’s.”

Anderzijds wijst de FOD Financiën erop dat de oorspronkelijke deadline was voorzien op 30 september 2019 en stelt dat dat de verenigingen meer dan 2 jaar de tijd hebben gehad om in conformiteit te treden met de UBO-verplichtingen. Naast de verplichting tot registratie van de uiteindelijk begunstigden, dienen de informatieplichtigen ook een bewijs te leveren dat de informatie over de UBO’s adequaat, nauwkeurig en actueel is. De deadline om aan deze bijkomende verplichtingen te voldoen werd vastgesteld op 31 augustus 2021. Voor meer info over de concrete verplichtingen, verwijzen wij graag naar onze nieuwsbrief van 16 augustus 2021 "UBO-register: Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert."

Gelet op het gegeven dat de FOD Financiën geldboetes aan het versturen is naar de bestuurders van VZW’s duiden wij nogmaals op het belang van het vervullen van de UBO-formaliteiten, aangezien dit uitblijven kan leiden tot nog strengere sancties. Vooreerst kan er een administratieve geldboete worden opgelegd bij een inbreuk op één van de verplichtingen aangaande het UBO-register van 250 tot 50.000 Euro. Daarnaast kan dit tevens strafrechtelijk worden bestraft met een geldboete van 400 euro tot 40.000 Euro.

Deze wake up call geldt ook voor de lokale besturen die participeren in een VZW, dan wel bestuurders afvaardigen in een VZW. Het is daarom zeer belangrijk dat u als informatieplichtige de registratie in het UBO-register en de bijkomende informatieverplichtingen steeds dient te blijven opvolgen. Indien uw VZW nog niet in conformiteit is getreden met de UBO-verplichtingen, dient uw VZW zo snel als mogelijk te handelen.

GD&A Advocaten helpt u graag bij (het voorbereiden van) bovenvermelde registratieverplichtingen en volgt eventuele verdere ontwikkelingen hieromtrent op de voet.