Webinar on demand met live terugkoppelmoment "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking"

21 april 2021

Uitgeverij Vanden Broele organiseert i.s.m. GD&A Advocaten een webinar on demand met live terugkoppelmoment over het thema "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW: organiek kader, zakelijk kader en samenwerking".

Nu de beleidsplannen worden uitgerold, blijkt dat verzelfstandiging opnieuw hoog op de agenda wordt geplaatst. Gemeentelijke infrastructuurprojecten, rationalisaties, de discussie actor-regisseur, de uitdagingen in de zorg en andere vragen om antwoorden die men binnen het moederbestuur niet steeds adequaat kan bieden. De beslagen juristen van GD&A bieden een inzichtelijk drieluik dat volledig in functie staat van het afwegen van duurzame keuzes voor besturen die het pad van verzelfstandiging verkennen of verder wensen uit te werken.

In het eerste luik – omtrent het organiek kader – wordt stilgestaan bij de algemene notie van verzelfstandiging en de impact van het vermoeden van verzelfstandiging. Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt afwegingskader worden de beoogde doelstellingen aan de juiste vorm gekoppeld. Daarbij komen verder ook het oprichtingstraject, de organen, hun bevoegdheden (en delegatiemogelijkheden!) evenals het toezicht mee in het vizier.

In het tweede luik is het zakelijk kader aan de beurt, met focus op de talrijke fiscale aspecten van verzelfstandiging: registratierechten bij vastgoedtransacties, inkomstenbelastingen, btw-statuut en bijhorende optimalisatiemogelijkheden. Verder worden ook de boekhoudkundige en budgettaire aspecten van verzelfstandiging toegelicht, met oog voor het correct vaststellen en toepassen van tarieven en retributies. Ook vastgoed en de financiering ervan ontbreken niet, evenals personeel en pensioenen.

Het sluitstuk van dit drieluik ontleedt de samenwerkingsmogelijkheden, randvoorwaarden en het proces zelf, zowel met publieke als private partners. Daarbij wordt dieper ingegaan op de beheers- of samenwerkingsovereenkomst tussen het moederbestuur en het verzelfstandigde agentschap. Een uitweiding over organisatiebeheersing en externe audit laat toe om het onontbeerlijke evenwicht tussen soepele werking en controle naar waarde schatten. Met het aangereikte afwegingskader kan elk bestuur onderbouwd de juiste vorm van verzelfstandiging kiezen. Het slotakkoord? Een kritische blik op de vooropgestelde vereenvoudigingen van het decretale kader …

Inschrijven

Praktische info

Webinar on demand met live terugkoppelmoment:

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een webinar on demand met een live terugkoppelmoment. Het webinar bestaat uit zes videocapsules en kan bekeken worden vanaf 1 juni 2021 voor de duur van twee maand. Zo heeft u voldoende tijd om alles te bekijken, en dat wanneer het u het best past.

Heeft u vragen? Stuur ze ons door via info@matconnect.be. Tijdens een opvolgingsmoment eind juni wordt er dan verder uitgediept op basis van uw feedback.

Het boek "Verzelfstandiging in gemeente en OCMW" kunt u - als deelnemer aan deze opleiding - bestellen aan de gunstprijs van € 75 (i.p.v. de basisprijs van € 95). Meer info vindt u hier of u kan ook bestellen kan via het online inschrijvingsformulier van deze opleiding.

Sprekers

Steven Michiels, Kris Van den Broeck, Stéphanie Taelemans, Jonas De Wit, Lieven Henckens & Chloé Van Landeghem