Woningprijzen zakken voor het eerst in bijna 40 jaar: Hoog tijd om de aanpak van uw projectontwikkelingen te optimaliseren!

14 april 2020

Eén Corona-maand ver, de scenario’s voor een exit uit de “lockdown” in het verschiet … uiteraard ook tijd voor onheilspellende berichtgeving. De Tijd kopt afgelopen weekend dat de Belgische woningprijzen in 2020 en 2021 met respectievelijk 3% en 2% zullen dalen.

Tijd voor paniek? Neen, voor weldoordacht ondernemerschap!

Voormelde voorspelling uit de Tijd, evenwel afkomstig van KBC, wordt door KBC onmiddellijk genuanceerd. Die daling zal niet in een heuse crash resulteren:

“Dat de markt niet zwaarder wordt getroffen, heeft in eerste instantie te maken met de aanhoudend extreem lage rentevoeten. Die zullen, samen met de toegenomen risicoaversie op de financiële markten door de coronacrisis, de (investerings-)vraag naar vastgoed en dus ook de prijzen in 2020-2021 ondersteunen. De vraag naar woningen zal verder ook steun blijven vinden in de gezinsvorming.”

Uiteraard – én dat ontkennen wij geenszins – blijft voorzichtigheid gebaat: Voorlopig blijven we in het ongewisse omtrent welke mate de coronacrisis, én in het bijzonder haar (financiële) weerslag, zal aannemen.

Hetzij voorzichtigheid in aannames én een weldoordachte aanpak, maar geen angst … Ook u leest in voormeld citaat dat de vraag naar vastgoed én de opportuniteiten voor ontwikkelaars dienaangaande aanwezig zullen blijven.

In dezelfde mate als vroeger? Eerlijkheidshalve, enige impact verwachten wij ook. Op dezelfde manier als vroeger? Sowieso niet.

Wij verwachten dat voormelde evoluties de vastgoedmarkt meer dan ooit zullen professionaliseren!

Vragen zoals de volgende zullen meer dan ooit het verschil maken:

  • hoe verwerf ik mijn projectgebied: via een aankoop, via een (overdraagbaar) recht van opstal, via een (overdraagbare) optie, … die allen verschillende financiële / fiscale implicaties hebben;
  • zijn er vergunningstechnisch verschillende mogelijkheden (RUP, aanknopingspunten uit de VCRO, …) die impact kunnen hebben op de densiteit van mijn aantal ontwikkelbare woonentiteiten;
  • opteer ik voor de integrale of gefaseerde ontwikkeling van een projectgebied én met wie maak ik reeds afspraken, eventuele gevolgen qua planschade, burenhinder, … in gedachte;
  • opteer ik (als bestuur) al dan niet voor een overheidsopdracht, welke aanbestedingswijze, … waar leg ik (als private partner) in het kader van een marktbevraging de prioriteiten, …

Marginal gains? Het lijkt – zeker in de toekomst – meer dan dat.

Het spreekt voor zich dat voormelde vragen bij aanvang van het ontwikkelingsproces – of zoals juristen het mooi verwoorden “in limine litis” – dienen te worden opgeworpen. Wij schetsen voor u nogmaals de opportuniteitscurve van een vastgoedproject:

Uit studies blijkt dat bij een vastgoedproject van enige omvang doorgaans meer dan 100 personen – met diverse hoedanigheden – betrokken zijn. Ondanks dat niet alle projecten dergelijke omvang zullen aannemen én vele vastgoedprofessionals worden gekenmerkt door een uitstekende know how lijkt het niet evident om tijdig alle elementen in overschouw te (blijven) nemen.

Onze filosofie van een loyale, gelijkgezinde partner op maat, lijkt meer dan ooit relevant te worden: “Amicus Certus In Re Incerta Cernitur

Hopende u in deze moeilijke tijden, de onheilspellende berichten op vlak van vastgoed toch enigszins te kunnen hebben genuanceerd én u enigszins te hebben aangespoord om met de juiste focus richting de toekomst te kijken.

Onderstaande vastgoedprofessionals volgen alle ontwikkelingen inzake vastgoed / projectontwikkeling op de voet en blijven er zich voor engageren dat onze (vastgoed)klanten ook na de Corona-periode nog sterker op de kaart zullen staan.

Indien u in dit kader concrete vragen zou hebben, aarzel niet om met hen contact op te nemen.