Ann-Sofie Custers

Zorg en Welzijn
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Ann-Sofie Custers

Ann-Sofie Custers behaalde in 2014 het diploma Bachelor in de Rechten en in 2016 het diploma Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, afstudeerrichting Economisch Recht en Privaat Recht.

In oktober 2016 vervoegde Ann-Sofie GD&A Advocaten en maakt zij deel uit van het departement Zorg en Welzijn en het departement PPS - Overheidsopdrachten - Concessies. Ann-Sofie staat voornamelijk lokale besturen bij en behartigt diverse dossiers met een focus op o.a. algemeen administratief recht, overheidsopdrachten, overheidscontracten, PPS en concessies. Daarnaast legt ze zich toe op dossiers in de zorg gerelateerde sector zoals OCMW’s, kinderopvang, woonzorgcentra, ziekenhuizen, verzelfstandigingen en privatiseringen.

Sinds 2019 combineert Ann-Sofie de advocatuur met een schepenambt in de Stad Maaseik hetgeen haar een fris perspectief geeft op de praktische werking van een gemeentebestuur.

Tevens ondersteunt ze lokale besturen via tijdelijke outsourcingsopdrachten om interne juridische diensten of aankoopdiensten te bemannen. Hierdoor kan ze een praktijkgerichte risicoafweging geven aan lokale besturen tussen de juridische spelregels en de beleidsruimte.

Naam
Ann-Sofie Custers
Departement
Zorg en Welzijn
PPS - Overheidsopdrachten - Concessies
Specialisaties
Zorg en Welzijn - PPS - Overheidsopdrachten en -contracten - Concessies - RPR - Sociale Zekerheid - Syndicale Procedures en Pensioenen