Anton Geerts

Zorg en Welzijn
Personeel en Organisatie
Anton Geerts

Anton Geerts behaalde in 2020 het diploma Master in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit Gent. Gedurende zijn opleiding focuste hij zich op het economisch en het sociaal recht waarbij de nadruk vooral lag op het arbeidsrecht.

Sinds augustus 2020 vervoegt Anton het advocatenkantoor GD&A Advocaten, waar hij zich voornamelijk toelegt op dossiers inzake personeel binnen de departementen Personeel en Organisatie en Zorg en Welzijn.

Binnen het departement Personeel en Organisatie behandelt Anton regelmatig dossiers die zich situeren op de snijlijn van het bestuursrecht en het arbeidsrecht. Zo stond hij cliënten reeds bij in dossiers inzake ontslag, evaluatie, tucht, de mogelijkheden met betrekking tot langdurig zieke personeelsleden, telewerk en personeelsmobiliteit. Ook de ambtelijke integratie van gemeente en OCMW in kader van het Decreet over het Lokaal Bestuur is voor hem geen onbekend terrein.

Binnen het departement Zorg en Welzijn spitst Anton zich toe op dossiers met betrekking tot kinderdagverblijven en (het personeel binnen, doch ook de programmatie en erkenning van, alsook het overdragen van) woonzorgvoorzieningen.

Naam
Anton Geerts
Departement
Zorg en Welzijn
Personeel en Organisatie
Specialisaties
Zorg - Ambtenarenrecht - Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs