Charlotte Mestdagh

Personeel en Organisatie
Charlotte Mestdagh

Charlotte Mestdagh studeerde in 2019 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In de afstudeerrichting Sociaal Recht schreef zij een masterthesis inzake het ontslag van contractueel overheidspersoneel, dewelke haar bijzondere interesse voor de publieke sector aanwakkerde.

In september 2019 vervoegde Charlotte GD&A Advocaten en maakt zij deel uit van het departement Personeel en Organisatie. Zij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij inzake adviesverlening, het opstellen van contracten en procedures voor de diverse rechtsinstanties. Binnen het departement Personeel en Organisatie behandelt zij ontslag- en tuchtdossiers, optimalisaties van lokale rechtspositieregeling, dossiers inzake evaluatie alsook diverse sociaalrechtelijke vragen (inzake arbeidstijd, verloning, verloven, pensioenen, langdurige ziekte, welzijn op het werk, terbeschikkingstelling e.d.m.).

Naam
Charlotte Mestdagh
Departement
Personeel en Organisatie
Specialisaties
Personeel en Organisatie - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs