Charlotte Mestdagh

Overheidspersoneel
Charlotte Mestdagh

Charlotte Mestdagh studeerde in 2019 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In de afstudeerrichting Sociaal Recht schreef zij een masterthesis inzake het ontslag van contractueel overheidspersoneel, dewelke haar bijzondere interesse voor de publieke sector aanwakkerde.

In september 2019 vervoegde Charlotte GD&A Advocaten en maakt zij deel uit van het departement Overheidspersoneel. Zij staat zowel particulieren, ondernemingen als overheden bij inzake adviesverlening, het opstellen van contracten en procedures voor de diverse rechtsinstanties. Binnen het departement Overheidspersoneel behandelt zij ontslag- en tuchtdossiers, optimalisaties van lokale rechtspositieregeling, dossiers inzake evaluatie alsook diverse sociaalrechtelijke vragen (inzake arbeidstijd, verloning, verloven, pensioenen, langdurige ziekte, welzijn op het werk, terbeschikkingstelling e.d.m.).

Naam
Charlotte Mestdagh
Departement
Overheidspersoneel
Specialisaties
Overheidspersoneel - RPR - Evaluatie - Tucht - Ontslag - Decreet Lokaal Bestuur - Onderwijs